18/06/15

Beartais um Oidhreacht Thógtha

Grangegorman

 

Beartais um Oidhreacht Thógtha

Is iad príomhréimsí freagrachta na Rannóige Beartas um Oidreacht Thógtha, beartais agus reachtaíocht a fhorbairt, a chur chun cinn agus a chur i bhfeidhm do chosaint na hoidhreachta ailtireachta agus chun dea-chleachtas a chur chun cinn i dtaca leis an ailtireacht nua-aimseartha agus le dearadh uirbeach.

Is iad na príomhaidhmeanna:

i) creat polasaí, reachtaíochta agus riaracháin a chur ar fáil do chosaint na hoidhreachta ailtireachta mar acmhainn náisiúnta;
ii) feasacht mhéadaithe an phobail agus tuiscint ar ailtireacht agus ar ár n-oidhreacht thógtha náisiúnta a chur chun cinn;
iii) bainistiú inbhuanaithe ár n-acmhainní oidhreachta tógtha a chinntiú.

Cuimsíonn obair na rannóige:

Guthán: +353 (0)1  888 2465
Ríomhphost: BuiltHeritage@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service