03/07/15

Comhairle d’Úinéirí

Is sraith de leabhráin mhaisithe an tSraith Chomhairle atá deartha chun treoir a chur ar fáil d'úinéirí agus do dhaoine eile atá freagrach as na struchtúir stairiúla ar an mbealach is fearr chun a maoine a dheisiú agus a chothabháil. Tá siad ar fáil le ceannach ó Oifig an tSoláthair nó ó dhíoltóirí leabhar. Tá liosta iomlán de na Sraitheanna Comhairle agus leaganacha pdf ar fáil le híoslódáil saor in aisce  anseo.

Thatch - A Guide to the Repair of Thatched Roofs (2015)(2,538 kb)

Paving - The Conservation of Historic Ground Surfaces (2015)(2,446 kb)

Access - Improving the Accessibility of Historic Buildings and Places (2011)(7,348 kb)

Bricks - A Guide to the Repair of Historic Brickwork (2009)(6,258 kb)

Conservation of Places of Worship (2011)(1,544 kb)

Energy Efficiency in Traditional Buildings (2010)(4,601 kb)

Iron - The Repair of Wrought and Cast Ironwork (2009)(1,889 kb)

Maintenance - A Guide to the Care of Older Buildings (2007)(712 kb)

Roofs - A Guide to the Repair of Historic Roofs (2010)(4,779 kb)

Ruins - The Conservation and Repair of Masonary Ruins (2010)(4,512 kb)

Windows - A Guide to the Repair of Historic Windows (2007)(803 kb)

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service