03/07/15

Tionscnamh na mBailte Stairiúla

Is comhfhiontar Tionscnamh na mBailte Stairiúla idir an Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta, an Chomhairle Oidhreachta agus Fáilte Éireann bunaithe ar athnuachan ar ainmniúcháin na mBailte Oidhreachta atá ann cheana féin. Is é an aidhm atá leis athfhorás oidhreachta bhailte stairiúla na hÉireann a chur chun cinn.  Tugadh faoi chéim phíolótach an Tionscnaimh idir Feabhra 2013 agus Meitheamh 2014 i dtrí bhaile: Lios Tuathail, Co. Chiarraí, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo agus Eochaill, Co. Chorcaí.

I  mí Feabhra 2013, seoladh Creat Thionscnamh na mBailte Stairiúla ina leagtar amach na céimeanna atá le leanúint nuair atáthar ag tabhairt faoi thionscadal athfhoráis oidhreachta i mbaile.

Tá cur i bhfeidhm céimneach náisiúnta Thionscnamh na mBailte Stairiúla á bhreithniú faoi láthair ach beidh sé ag brath ar mhaoiniú tiomnaithe a bheith ar fáil don Roinn.

Athbhreithniú ar thionscnamh na mBailte Stairiúla

Creat deiridh thionscnamh na mBailte Stairiúla

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service