18/01/16

Scéim Oiliúna i Scileanna Traidisiúnta Foirgníochta

Is tionscnamh píolótach an Scéim Oiliúna i Scileanna Traidisiúnta Foirgníochta, mar chuid de Phleananna Gníomhaíochta an Rialtais maidir le Poist 2013 agus 2014, chun feabhas a chur ar scileanna i gcaomhnú na hoidhreachta tógtha trí chur ar chumas oiliúnaithe nó oibrithe cáilithe foirgníochta bheith níos ábalta agus iad i mbun tionscadail chaomhantais nó athchóirithe agus trí fheabhas a chur ar a gcuid ionchas fostaíochta san earnáil fhorásach seo den tionscal foirgníochta.

Leag an Roinn amach an Scéim Oiliúna i Scileanna Traidisiúnta Foirgníochta chun cistí caipitil a chur ar fáil ionas go bhféadfadh tionscadail áirithe deisiúcháin gné in oiliúint scileanna a chur san áireamh. Tugadh faoi cheithre thionscadal píolótach in 2014, i bhFine Gall, i nGaillimh agus i gCill Chainnigh (dhá tionscadal) agus tá siad á meas faoi láthair.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service