03/07/15

Polasaí Ailtireachta

Cork Harbour Commissioners (1814-19)

Tá tionchar ag caighdeán ár dtimpeallacht thógtha ar ár saol laethúil; tá ról ríthábhachtach aige maidir le meon áite faoi leith a thabhairt dár gcathracha, ár mbailte, ár sráidbhailte agus ár dtaobh tuaithe. Tá sé mar fhreagracht ar an Rannóg Polasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta dea-chleachtas a chur chun cinn san ailtireacht nua-aimseartha agus sa dearadh uirbeach.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service