06/07/15

Polasaí an Rialtais ar Ailtireacht

Seoladh Polasaí an Rialtais ar Ailtireacht 2009-2015 i mí Dheireadh Fómhair 2009 agus tugann sé an creat iomchuí chun polasaí ailtireachta suas go dtí 2015 agus ina dhiaidh sin agus tá sé bunaithe ar an bPolasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta.  Cuireann an polasaí béim ar fhorbairt inbhuanaithe na timpeallachta agus ar dhearadh uirbeach, agus tugann sé an oidhreacht ailtireachta san áireamh ar bhealach iomlánaíoch, comhtháite, agus spreagann sé agus tacaíonn sé le hailtireacht nua-aimseartha ar ardchaighdeán.  Comhlánaíonn an polasaí straitéis eacnamaíoch níos leithne an Rialtais laistigh de Chlár an Rialtais i réimsí cosúil le taighde ar an timpeallacht thógtha agus áitfhorbairt phobalbhunaithe ar ardchaighdeán agus tacaíonn sé leis.

Bíonn cabhair dheontais dhíreach ar fáil gach bliain chun cuidiú le gníomhaíochtaí a bhaineann go díreach le haidhmeanna laistigh de Pholasaí an Rialtais ar Ailtireacht (GPA) ach atá á reáchtáil go neamhspleách trí eagraíochtaí/grúpaí de pháirtithe leasmhara agus a bhféadfadh cuidiú a fháil ó ranníocaíocht airgeadais.

Gníomh ar Ailtireacht 2002-2005

Tuarascáil Bhliantúil GPA 2009-2010

Tuarascáil Bhliantúil GPA 2011-2012

Tuarascáil Bhliantúil GPA 2013-2015

Shaping the Future - Case Studies in Adaption and Reuse in Historic Urban Environments  (2012)

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service