22/07/19

Aighneachtaí maidir leis an Athbhreithniú ar Alt 482

Alicia Clements - Caisleán Bhiorra

Alexander Robertson - Caisleán Huntington

Anthony & Rosemary Kitchin - Baile na Móna

Cumann Oifigeach Caomhantais Ailtireachta

B Bellew - Barmeath

B. Grubb - Teach Dhrom Eanaigh

BDO - Charleville House

Charles Carroll - Cill Ó nDaighre

Charles Keane - Teach Cappoquinn

Cara Konig - Teach Brock Beaulieu

Charles Colthurst - Caisleán na Blarnan

Caisleán Charleville - An tIontaobhas Oidhreachta

Cónaidhm Thionscal na Foirngíochta - Conraitheoirí Oidhreachta

D Geoghegan

D & H Thompson Caisleán na gCeard

D & R Cameron - Teach Beaufort

E & L Temple - Bóthar na Trá

G Gossip- - Baile an Doire

G McGreal - Ashton Grove

G Sharp - Bolster – Gleann Locháin

H Beaumont - Baile Anraí

H Conyngham - Caisleán Bhaile Shláine

H Keane - Eochaill

H McDowell - Cill Droichid

H Merry - Cill Seanaigh

Iontaobhas Headfort

An Chomhairle Oidhreachta

Ian Elliot - Corravahan House

Irish Georgian Society

Cumann Seoirseach na hÉireann

Irish Historic House Association-aguisín

Institiúid Pleanála na hÉireann

John & Caroline Preston - Swainstown House

Jerry O'Mara - Owenmore House

June Stuart - Teach Chill Droichid

Jack Tenison - Lough Bawn

Jean & Jeff Young-Rokeby

James Cahill - Ros Muine

K Jameson - Teach an Tuairín

K Nicholson- Lios Mhic Aoidh

K&J Matuschka - Mainistir Mhaoine

L Phinn - Caisleán Órán Mór

M & I Sweeney -Fancroft Mill

MTG O'Donovan

Cumann Buanchoimeádta Shráid Sheoirse Mhór Thuaidh

O Hughes - Westport House

Philip Emmet - Caisleán Altidore

P.L Raven - Gairdíní Bhaile Fhinn

Philip Wingfield

Pyers & Margerite O Conor Nash -Teach Chluain Mhalais

Pakenham - Tulaigh an Eallaigh

Robert Goff - Lissen Hall

Robert Guinness

Robert O'Byrne

Teach Robert Wilson-Wright - Teach & Gairdíní Chúil Charraigín

Richard an Droma-Rockrohan

S Kellett - Enniscoe

S Leslie - Castle Leslie

Cumann Suirbhéirí Cairte na hÉireann

SPAB Ireland

T.Somerville - An Driseán

Conair Gairdíní Phort Láirge

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service