14/05/19

Athrú Aeráide

Clareabbey Abbey, Co. Clare, Ireland. CL033-120001- Class: Religious house - Augustinian canons Townland: CLAREABBEYDuring Flooding Feb 1995

Athrú Aeráide agus an Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta

Tá an Roinn ag ullmhú plean um oiriúnú chun dul i ngleic leis an tionchar atá ag athrú aeráide ar an oidhreacht thógtha agus seandálaíochta.

Tá roinnt baol d’fhoirgnimh stairiúla agus do shuíomhanna agus séadchomharthaí seandálaíochta ó athrú aeráide. D’fhéadfadh mar thoradh ar athrú aeráide - samhraí níos teo, níos tirime nó geimhrí níos boige agus níos fliche, adhaimsir agus leibhéal na farraige a bheith ag ardú go dtarlódh:

  • díobháil struchtúrtha do shéadchomharthaí agus d’fhoirgnimh stairiúla
  • creimeadh cósta, a bhainfeadh an bonn de struchtúir nó a mbeadh caillteanas talún gar don struchtúr i gceist
  • creimeadh ar shuíomhanna seandálaíochta agus nochtadh na suíomhanna sin
  • tuilte i gceantair stairiúla de bhailte agus cathracha
  • sáithiúchán agus díchobhsú ar chreatlach foirgnimh
  • gnéithe stairiúla den tírdhreacha a bheith á gcailleadh
  • díobháil do chlúdaigh dín nó go mbeadh gnéithe tógála neamhsheasmhach agus
  • foirgnimh a bheith níos laige agus a bhfuil iontu ag lobhadh

D'fhéadfadh tionchair eile a bheith i gceist freisin ó athrú aeráide nach mbeadh chomh díobhálach céanna - teacht ar shuíomhanna seandálaíochta nach raibh eolas fúthu cheana agus laghdú ar an díobháil do chreatlach foirgnimh a bheadh mar thoradh ar reo agus leá.

Tá Dréachtphlean um Oiriúnú d’Athrú Aeráide ullmhaithe do chomhchomhairleoireacht phoiblí. Cuirtear cás-staidéir i láthair sa Dréachtphlean, ar féidir é a íoslódáil anseo, ar an tionchar atá ag athrú aeráide ar oidhreacht na hÉireann agus aithnítear cúig sprioc a bhfuil cuspóirí agus gníomhartha ag gabháil leo chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

 

SPRIOC 1 An tuiscint ar oidhreacht mar acmhainn a mhéadú agus a leochailí atá sí i ndáil leis an tionchar ó athrú aeráide
SPRIOC 2 Beartais agus pleananna inmharthana um oiriúnú d’athrú aeráide don oidhreacht thógtha agus seandálaíochta a fhorbairt agus aird a tharraingt ar an ábhar
SPRIOC 3 Oidhreacht na hÉireann a chothabháil do ghlúnta atá le teacht
SPRIOC 4 Eolas a chur in iúl agus a aistriú
SPRIOC 5 Teacht i dtír ar dheiseanna atá ann maidir leis an oidhreacht thógtha agus seandálaíochta chun a luach a léiriú agus acmhainní a chinntiú

 

Tá sé an-tábhachtach go bhfaighimis do chuid tuairimí. Cuideoidh do chuid tuairimí linn ár gcuid tosaíochtaí agus gníomhaíochtaí a mhúnlú maidir le hoidhreacht na hÉireann a chur in oiriúint chun an tionchar atá ag athrú aeráide ar an timpeallacht stairiúil a laghdú.

Dréachtphlean Earnála um Oiriúnú d'Athrú Aeráide don Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta – le híoslódáil anseo

Chun tairbhe agus comhtháiteachas  an chomhairliúcháin phoiblí a uasmhéadú, iarrfaimid ort go bhfreagródh aon aighneacht phoist nó ríomhphoist na ceisteanna sainiúla a leagtar amach sa suirbhé ar líne atá ar fáil le híoslódáil.

  • Dé hAoine an 14 Meitheamh 2019 a thiocfaidh deireadh leis an tréimhse chomhchomhairliúcháin.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service