Foilseacháin Oidhreachta

Scagadh de réir Dáta:
Action on Architecture 2002-2005
Foilsithe 07/10/2002 / PDF / 2 MB
Cód Cleachtais - An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta
Foilsithe 10/08/2002 / PDF / 2 MB
Cód Cleachtais - Bord Gáis Éireann
Foilsithe 10/08/2002 / PDF / 365 KB
Polasaí agus Treoirlínte maidir le Tochailt Seandálaíochta
Foilsithe 10/08/1999 / PDF / 646 KB
Framework and Principles for the Protection of the Archaeological Heritage
Foilsithe 10/08/1999 / PDF / 944 KB

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service