01/11/18

Oidhreacht Éireann 2030

grianghraif © Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta seachas an grianghraf clúdaigh tosaigh grianghraf colláise fia © Tina Claffey

Oidhreacht Éireann 2030 - Doiciméad Comhairliúcháin

Abair linn

Details of local Heritage Ireland 2030 public consultation sessions below. These are drop in information events, where people can call in, hear more about the Heritage Ireland 2030 plan and get advice on preparing a submission. Please contact your local Heritage Officer for further details https://www.heritagecouncil.ie/our-work-with-others/county-heritage-officers. Details of further events will be added.

County Type of Event Date Time Location Heritage Officer
Monaghan Public Information Session 7th February 4:30pm – 8pm Market House, Monaghan shclerkin@monaghancoco.ie

047 30500

Westmeath Public Information Session 31st January 5pm – 7:30pm Athlone Library melanie.mcguade@westcoco.ie

044 9332098

Waterford Public Information Session 24th January 2:30pm-4:30pm City Hall, The Mall, Waterford Bernadetter Guest bguest@waterfordcoco.ie

044 9332098

Waterford Public Information Session 31st January 2:30pm-4:30pm Civil Offices, Dungarvan Bernadetter Guest bguest@waterfordcoco.ie

044 9332098

Laois Public Information Session 7th February 3pm-7:30pm Portlaoise Library Catherine Casey

ccasey@laoiscoco.ie

057 8664129

Offaly Public Information Session 18th February 8pm County Arms Hotel Amanda Pedlow

heritage@offalycoco.ie

057 9346839

Wicklow Public Information Session 29th Janurary 4:30pm-6:30pm County Buildings, Wicklow Town Deirdre Burns

dburns@wicklowcoco.ie

0404 20100

(Nóta- is é 28 Feabhra 2019 dáta deiridh an chomhairliúcháin)

Oidhreacht Éireann - plean oidhreachta náisiúnta nua

  • Is í Oidhreacht Éireann 2030 tiomantas an Rialtais do leagan athbheoite athnuaite den Phlean Náisiúnta Oidhreachta a chruthú.
  • Aithneofar le hOidhreacht Éireann 2030 an ról ríthábhachtach a chomhlíonann an oidhreacht inár bpobal, inár ngeilleagar agus inár sochaí.
  • Beidh Oidhreacht Éireann 2030 ina chreat comhleanúnach cuimsitheach spreagthach a chuimseoidh na luachanna, na prionsabail agus na tosaíochtaí straitéiseacha lena dtabharfar treoir agus eolas don earnáil oidhreachta sna deich mbliana atá le teacht.
  •  Le hOidhreacht Éireann 2030 cumhdófar an fhreagracht chomhroinnte atá ar dhaoine, ar phobail, ar ghnóthais agus ar an Rialtas áitiúil agus náisiúnta as ár n‑oidhreacht a chosaint agus as a chinntiú go dtabharfar cúram dí sa saol atá amach romhainn.
  • Cabhróidh Oidhreacht Éireann 2030 linn taitneamh a bhaint as ár n-oidhreacht, í a thuiscint agus cúram a thabhairt dí.

Múnlófar Oidhreacht Éireann 2030 ar bhonn trí Théama, bunaithe ar fhís go mbeadh meas ann ar ár n-oidhreacht agus go gcosnófaí í do na glúine atá le teacht:

Beidh ag gach ceann de na Téamaí sin roinnt gníomhartha agus cuspóirí sonracha a bheidh bunaithe ar an gcomhairliúchán poiblí seo.

Baineann tábhacht le do thuairimí ar na cuspóirí agus na gníomhartha a theastaíonn chun an fhís a bhaint amach - cabhróidh siad linn ár dtosaíochtaí a mhúnlú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service