01/11/18

Oidhreacht Éireann 2030

grianghraif © Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta seachas an grianghraf clúdaigh tosaigh grianghraf colláise fia © Tina Claffey

Oidhreacht Éireann 2030 - Do do choinneáil ar an eolas

Cuir an dáta sa dialann!

Dé Máirt an 28 Bealtaine 2019 (ón 12pm – 4pm)

An Chlólann, Caisleán Bhaile Átha Cliath; ar líne via sruthú beo

Le linn comhchomhairleoireacht phoiblí le déanaí maidir le Oidhreacht Éireann 2030, reáchtáladh breis is 70 ceardlann phoiblí ar fud na tíre agus chuir breis is 1500 eagraíocht agus duine aonair aighneachtaí ar aghaidh ar an méid is brí leis an oidhreacht dóibhsean. Mar gheall ar an líon mór freagraí a fuarthas agus an tsuim mhór a bhí ag daoine a gcuid smaointe a roinnt ar nithe oidhreachta, cuireadh síneadh míosa leis an gcomhchomhairleoireacht go dtí deireadh Márta.

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta anois i mbun anailíse ar na haighneachtaí agus ag leagan bunchloch ar a mbunófar an beartas uileghabhálach oidhreachta.

Is mór an t-údar dóchais dúinn an méid spéise agus tacaíochta atá ann dár n-oidhreacht agus is ábhar inspioráide dúinn an réimse gníomhaíochtaí agus tosaíochtaí atá molta sna haighneachtaí. Chun deireadh a chur leis an gcomhchomhairleoireacht phoiblí agus chun buíochas a ghlacadh le gach duine a chuir aighneacht ar aghaidh, tá an Roinn chun seisiún eolais a reáchtáil an 28 Bealtaine sa Chlólann, Caisleán Bhaile Átha Cliath.

Is deis a bheidh sa seisiún seo:

  • Machnamh a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach faoin bpróiseas Oidhreacht Éireann 2030 go dtí seo
  • Eolas a chur ar na chéad torthaí ón gcomhchomhairleoireacht
  • Fanacht ar an eolas faoi na céimeanna ina dhiaidh seo
  • Casadh le daoine, ceangal a dhéanamh agus tuilleadh eolais a chur ar obair atá daoine eile, atá ag déanamh cúraim don oidhreacht, a dhéanamh.

Táimid ag súil tú a fheiceáil ann!

Conas iarratas a dhéanamh

Tá áit sa Chlólann teoranta agus ní bheidh cead isteach ach le ticéad agus sin amháin. Tá ticéid le fáil saor in aisce ach ríomhphost a sheoladh ag heritageireland2030@chg.gov.ie. Déanfar an t-imeacht a shruthú beo ar leathanach Facebook agus ar shuíomh idirlín na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Maidir le hábhar a thaispeáint

Tá líon teoranta d’áiteanna taispeántais ar fáil. Má tá suim agat ábhar a thaispeáint ag an imeacht, déan teagmháil le do thoil le heritageireland2030@chg.gov.ie roimh dheireadh an lae gnó Dé hAoine an 10 Bealtaine. Tabhair ar aird nach féidir a ghealladh go mbeidh pointí cumhachta leictreachais ar fail.


Oidhreacht Éireann 2030

This document sets out the framework for Heritage Ireland 2030 and was used to inform the public consultation process which ran from November 2018 until March 2019. It includes a set of draft objectives under three key themes: National Leadership and Heritage; Heritage Partnerships; and, Communities and Heritage.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service