09/11/16

Grúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh

Moore Street 1930

Tá Grúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh bunaithe ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Áiríonn a bhallraíocht ionadaithe ó Chumann Gaolta 1916 agus ó dhá cheann d’eagraíochtaí ghaolta 1916 Shráid an Mhúraigh, Cumann Thrádálaithe Shráid an Mhúraigh, Comhairleoirí Cathrach Bhaile Átha Cliath arna n-ainmniú ag an Ardmhéara, chomh maith le Teachtaí Dháil Éireann arna n-ainmniú ag an gCeann Comhairle.

"Tá iarrtha ag an Aire ar an nGrúpa Comhairliúcháin a dtuairimí a thabhairt faoin mbealach is fearr chun cinn i dtaca le Sráid an Mhúraigh agus an méid is féidir a dhéanamh lena tréithe stairiúla a choinneáil agus an pháirt a bhí aici in imeachtaí na Cásca 1916 a léiriú.

D'fhonn a shainordú leathan a chur i gcrích tá cinneadh glactha ag an Grúpa:

  • réimse na n-ábhar ábhartha is gá a scrúdú a chomhaontú
  • ionchur a fháil ó ghníomhaireachtaí oifigiúla, de réir mar a theastaíonn, ar ábhair a mbeidh tionchar nó impleachtaí acu ar thogra ar bith a bheadh faoi bhreithniú ag an nGrúpa
  • páirtithe leasmhara eile agus saineolaithe ábhartha a thabhairt i láthair chun cuidiú leis an nGrúpa i dtaca lena bplé
  • tuarascáil chomhaontaithe chríochnaitheac, ina bhfuil moltaí, a chur ar fáil don Aire

Sainordú Ghrúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh

Liosta na mball ainmnithe

Miontuairiscí:

Aighneachtaí  Cuir i láthair achomair an 7 Nollaig  Cuir i láthair achomair an 4 Samhain

Tuarascáil Ailtire Neamhspleách maidir le 14/17 Sráid an Mhúraigh

Grianghraif an Ailtire Neamhspleách de 14/17 Sráid an Mhúraigh

Cigireacht:

Symposium 2017 – cur i láthair:

Deán teaghmháil Linn

An Rúnaí,
Grúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh,
Seomra G50,
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1.

D01 W6X0

Ríomhphost: mscg@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service