17/06/15

Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta

Cuireann Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta comhairle ar an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le ceisteanna reachtaíochta agus polasaí a bhaineann leis an oidhreacht seandálaíochta agus tá freagracht aici as:

  • Bainistiú seandálaíoch ar na Séadchomharthaí Náisiúnta atá faoi chúram an Stáit (is í Oifig na nOibreacha Poiblí atá freagrach as caomhnú agus soláthar na seirbhísí do chuairteoirí ag na séadchomharthaí seo).
  • Cothabháil Thaifead Reachtúil na Séadchomharthaí agus na nÁiteanna faoi alt 12 d'Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú) 1994
  • Cothabháil bunachar sonraí náisiúnta de shuíomhanna agus séadchomharthaí seandálaíochta aitheanta (Taifead na Séadchomharthaí agus na Suíomhanna) atá ar fáil ar Amharcóir Mapa na Séadchomharthaí
  • Reachtaíocht a chur i bhfeidhm maidir le cosaint ar láithreáin agus ar shéadchomharthaí, lena n-áirítear raiceanna stairiúla atá breis agus 100 bliain d’aois.
  • Rialú ar thochailtí seandálaíocha, ar úsáid ghléasanna brathadóireachta do chúiseanna seandálaíocha agus ar thumadóireacht ar raiceanna stairiúla agus ar láithreáin sheandálaíocha eile faoi uisce.
  • Comhairle a sholáthar chuig údaráis pleanála agus údaráis ceadúnais eile maidir le moltaí forbartha a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an seandálaíocht.
  • Comhairle sheandálaíoch a sholáthar chuig réimse leathan de ghrúpaí agus de dhaoine aonair.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, lena n-áirítear treoirlínte, foilseacháin, foirmeacha iarratais ar cheadúnais agus Léarscáil na Séadchomharthaí, breathnaigh ar shuíomh gréasáin Sheirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta (nasc seachtrach)

Eolas Teagmhála

Rphost: nationalmonuments@chg.gov.ie
Teileafón: +353 (0)1 888 2178
Facs: +353 (0)1 888 2689

Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Seomra G50
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6XO

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service