03/07/15

Limistéir Chaomhantais Dúlra

Parnassia

In Éirinn tá 28 speiceas de mhamaigh talún, os cionn 400 speiceas éan, níos mó ná 4,000 speiceas plandaí agus os cionn 12,000 speiceas feithidí agus tá dualgas ar Éirinn faoi dhlí an AE agus faoin dlí náisiúnta speicis a chaomhnú ina ngnáthóga nádúrtha. Is í an straitéis lárnach chun an ceanglas seo a chomhlíonadh a chinntiú go ndéantar dóthain caomhnú ar ghnáthóga, trí limistéir a ainmniú mar limistéir chaomhnaithe, ina mbíonn mórán dár gcuid plandaí agus ainmhithe. Tá 3 phríomhchatagóir de limistéar caomhantais ann: Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (SAC), Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPA) agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha (NHA).

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne freagrach as suíomhanna caomhantais a ainmniú in Éirinn agus oibríonn an tSeirbhís le feirmeoirí, úinéirí eile talún, agus le húdaráis náisiúnta agus áitiúla, chun an chothromaíocht is fearr a bhaint amach idir an fheirmeoireacht agus úsáid eile na talún ar thaobh amháin, agus comhlíonadh an riachtanais maidir le caomhnú an dúlra sna limistéir roghnaithe sin, ar an taobh eile.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.npws.ie.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service