03/07/15

Anaclanna Dúlra

Otter

Is ionann Anaclann Dúlra is ceantar a bhfuil tábhacht leis ó thaobh fiadhúlra, agus tá cosaint aici’ faoin reachtaíocht.  Is leis an Stát formhór na nAnaclann Dúlra in Éirinn.  É sin ráite, is le heagraíochtaí nó úinéirí príobháideacha talún cuid acu; féadfaidh daoine a bhfuil suim acu cosaint reachtúil a fháil dá dtailte  comhairle a lorg ar an ábhar sin ón Roinn. Tá tuilleadh eolais ar na hAnaclanna Dúlra in Éirinn ar fáil ar www.npws.ie.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service