03/07/15

Cosaint an Fhiadhúlra’

Ringed Plover

Tá flúirse speiceas, idir imirceach agus buan, ar oileán na hÉireann. I measc na ngnáthóg tá sléibhte arda agus grinneall na farraige ar imeall thiar na hEorpa.  Díríonn caomhnú speiceas in Éirinn ar na speicis sin atá faoi chosaint ag an reachtaíocht idirnáisiúnta agus náisiúnta go príomha.  Is é an ról atá ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne a bheith ag obair lena comhpháirtithe sa tseirbhís phoiblí agus sa phobal i gcoitinne chun an chomhairle eolaíoch is fearr is féidir a chur ar fáil agus chun a chinntiú go gcuirtear cosaint éifeachtach ar fáil chun fiadhúlra na hÉireann a chaomhnú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service