19/02/18

Earcaíocht

Siúinéir (Ceardaí)

Tá iarratais á lorg ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí don phost seo a leanas:

  • Siúinéir (Ceardaí)

Is post buan é seo atá bunaithe i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha. Beidh ar an bhfoireann 39 n-uaire an chloig a oibriú sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh leo.

Seo a leanas tuarastal seachtainiúil Siúinéir (Ceardaí) (roimh cháin) (rátaí 1 Mean Fomhair 2019):

Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP)

€675.63, €696.81, €748.49, €753.72, €758.92, €764.14, €769.34, €774.56, €779.78, €784.97, €790.78

Ranníocaíocht Neamhphearsanta Pinsin (RNP)

€643.52, €663.64, €712.81, €717.78, €722.73, €727.68, €732.61, €737.58, €742.54, €747.46, €752.99

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Roghnófar ceapaithe trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Sainchuntas poist

Sonraíocht faoin bpearsa: Siúinéir (Ceardaí)

Foirm Iarratais

Tá ceadúnas iomlán, glan tiomána riachtanach don phost mar Siúinéir (Ceardoibrí).

Ní mór d’iarrthóirí a n-iarratas a sheoladh ar ríomhphost chuig hr@chg.gov.ie cóip chrua den iarratas a sheoladh chuig:

Róisín Brennan

An Rannóg Acmhainní Daonna,

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2,

D02 TD30

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm Déardaoin, an 12ú Mean Fomhair 2019 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéantar canbhasáil agus féadfar iarratais a ghearrliostú.

Is Fostóir Comhionannas Deiseanna an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service