19/06/20

Bainisteoir Sonraí agus GIS

Tionscadal LIFE IP-PAF Dúlra an Atlantaigh Fiáin

Tá maoiniú AE €20.6m bronnta ar an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (DCHG) faoi Thionscadal Comhtháite Life Dúlra agus Bitheolaíochta 'Dúlra an Atlantaigh Fhiáin' ar bhratphortaigh agus an ghnáthóg ghaolmhar.  Tá ag súil go gcuirfear tús le Tionscadal LIFE IP-PAF Dúlra an Atlantaigh Fiáin ó 2020 agus beidh sé ar siúl ar feadh naoi mbliana go dtí 2029, i dtrí chéim, gach ceann díobh trí bliana ar fhad.

Tá iarratais á lorg ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó iarratasóirí cuícháilithe ar na poist seo a leanas:

  • Bainisteoir Sonraí agus GIS

Ceapacháin iad seo chuig poist sealadacha neamhbhunaithe sa Státseirbhís ar chonradh sainchuspóra ar feadh tréimhse naoi mbliana ag tosú i 2020.

Áit: Béal an Átha Fada, Co. Shligigh (faoi réir athbhreithniú na Roinne tar éis bliain amháin agus d'fhéadfadh athlonnú go dtí áit eile i limistéar an tionscadail i réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair a bheith i gceist).

An Dáta Deiridh a nGlacfar le hIarratais: 3 i.n., 23 Iúil 2020

Leabhrán Faisnéise d'Iarrthóirí

Faisnéis Ghinearálta

Foirm Iarratais

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service