27/02/20

Tionscadal Life Crex an Atlantaigh - Bainisteoir Tionscadal

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ag gníomhú ina tairbhí comhordaithe maidir leis an tionscadal LIFE a bhfuil maoiniú faighte aige ón AE - LIFE18 NAT/IE/000090 ‘Stádas caomhnaithe an Traonaigh in Éirinn a fheabhsú trí fheabhas a chur ar an líonra SPA agus an talamh feirme mórthimpeall’, ag lorg iarratais ó iarratasóirí cuícháilithe don phost seo a leanas:

  • Bainisteoir Tionscadail

Ceapachán é seo go dtí post sealadach neamhbhunaithe sa Státseirbhís ar chonradh sainchuspóra ar feadh tréimhse cúig bliana agus é i gceist tús a chur leis i Aibreán 2020.

Áit: Gaoth Dobhair nó Beál an Mhuirthead, faoi réir athbhreithnithe ag deireadh an cheád bhlian

Leabhrán Faisnéise d'Iarrthóirí

Faisnéis Ghinearálta

Foirm Iarratais

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service