27/04/17

Léirithe spéise i gceapachán Chathaoirleach an Bhoird Chomhairligh Achomharc um Limistéir Ainmnithe (DAAAB) – Suíomhanna Limistéir um Chaomhnú Speisialta agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha

Tá léirithe spéise á lorg ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i gceapachán Chathaoirleach an Bhoird Chomhairligh Achomharc um Limistéir Ainmnithe (DAAAB) – Limistéar um Chaomhnú Speisialta agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha.

Is é ról an Chathaoirligh cathaoirleacht a dhéanamh ar éisteachtaí achomhairc ag a ndéanann an Bord cinntí faoi mholtaí atá le tabhairt don Aire maidir le talamh atá le fágáil as limistéar ainmnithe beartaithe. Ní mór dó nó di sárscileanna cumarsáide a bheith aige nó aici, suim i gcaomhnú an dúlra agus gnóthaí réigiúnacha agus tuaithe nó eolas/taithí orthu, agus an cumas oibriú le daoine aonair agus grúpaí le dearcthaí éagsúla.

Ní mór Léirithe Spéise sa cheapachán seo bheith faighte faoi 5.30 pm ar an 19/5/17 ag daaab@chg.gov.ie.

Féach an t-eolas thíos d’iarrthóirí le haghaidh tuilleadh sonraí.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service