Poist Shéasúacha Shealadacha Ionnaithe i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg daoine díograiseacha do shéasúr na gcuairteoirí 2017 leis na folúntais seo a leanas a líonadh:

  • Tiománaí Bus Sealadach (is é €540.55 sa tseachtain roimh cháin an ráta tuarastail - OG Banda a 2)
  • Treoraí Oideachais Sealadach (is é €419.29 sa tseachtain roimh cháin an ráta tuarastail)
  • Cúntóir Gairneoireachta Sealadach (is é €419.29 sa tseachtain roimh cháin an ráta tuarastail)
  • Treoraí Sealadach do Chuairteoirí (is é is é €419.29 sa tseachtain roimh cháin an ráta tuarastail)

Beidh na dualgais ag brath ar an ról.  Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.  Chun tuilleadh eolais a fháil, féach na naisc thíos.  Is ceapacháin shealadacha iad seo a d'fhéadfadh teacht chun cinn in 2017.  Beidh na poist lonnaithe i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha.  Bíonn ar an bhfoireann oibriú 39 n-uair an chloig sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh iontu.

Roghnófar ceapaithe trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo. 

Tiománaí Bus Sealdach Cur Síos ar an bPost

Sonraí an Duine Tiománaí Bus Sealdach

Foirm Iarratais Tiománaí Bus Sealdach

Tá ceadúnas iomlán, glan tiomána catagóir R agus CPC (Teastas Inniúlachta Gairmiúil) reatha riachtanach.

Cur Síos ar an bPost Treoraí Oideachais Sealadach

Sonraí an Duine Treoraí Oideachais Sealdach

Foirm Iarratais Treoraí Oideachais Sealadach

Tabhair faoi deara go bhfuil taithí ar obair le páistí agus eolas ar fhlóra agus ar fhána Dhún na nGall riachtanach don ról seo. 

Tá ceadúnas iomlán, glan tiomána inmhianaithe.

Cur Síos are an bPost Cúntóir Gairneoireachta

Sonraí an Duine Cúntóir Gairneoireachta

Cúntóir Gairneoireachta Foirm Iarratais

Tá ceadúnas iomlán, glan tiomána inmhianaithe.

Treoraí Sealadach do Chuairteoirí Sonraí an Duine

Treoraí do Chuairteoirí Cur Síos ar an bPost

Treorai Sealadach do Chuairteoírí Foirm Iarratais

Tabhair faoi deara go bhfuil taithí ar obair mar threoraí turais riachtanach don ról seo. 

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Dáire O’Callaghan
An Rannóg Acmhainní Daonna,
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30,

Teil: (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm ar an Déardaoin, 23 Márta, 2017, an spriocdháta le haghaidh iarratais.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service