11/05/17

Earcaíocht Shéasúrach 2017 - Páirc Náisiúnta Chill Áirne

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg daoine díograiseacha do shéasúr na gcuairteoirí 2017 leis na folúntais seo a leanas a líonadh:

  • Cuntóir Gairneoireachta Sealadach (is é is é €438.46 sa tseachtain roimh cháin an ráta tuarastail)
  • Treoraí Sealadach do Chuairteoirí (is é is é €438.46 sa tseachtain roimh cháin an ráta tuarastail)

Beidh na poist lonnaithe i bPáirc Náisiúnta Chill Áirne.  Bíonn ar an bhfoireann oibriú 39 n-uair an chloig sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh iontu.

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.  Chun tuilleadh eolais a fháil, féach na naisc thíos.  Is ceapacháin shealadacha iad seo a d'fhéadfadh teacht chun cinn in 2017.  

Tá ceadúnas iomlán, glan tiomána riachtanach.

Roghnófar ceapaithe trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo. 

Cur Síos ar an bPost Cuntóir Gairneoireachta Sealadach Páirc Náisiúnta Chill Áirne

Sonraí an Duine Cuntóir Gairneoireachta Sealadach Páirc Náisiúnta Chill Áirne

Foirm Iarratais Cuntóir Gairneoireachta Sealadach Páirc Náisiúnta Chill Áirne

 

Cur Síos ar an bPost Treoraí Sealadach do Chuairteoirí Páirc Náisiúnta Chill Áirne

Sonraí an Duine Treoraí Sealadach do Chuairteoirí Páirc Náisiúnta Chill Áirne

Foirm Iarratais Treoraí Sealadach do Chuairteoirí Páirc Náisiúnta Chill Áirne

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Dáire O’ Callaghan,
An Rannóg Acmhainní Daonna,
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2,
D02 TD30,

Teil: (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm, Dé hAoine, 2 Meitheamh, 2017, an spriocdháta le haghaidh iarratais.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service