20/01/20

Oibrí Ginearálta Sealadach Tuaithe (Banda a 3)

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag lorg iarrthóirí atá cáilithe go cuí le haghaidh an Lár-Réigiúin:

  • Oibrí Ginearálta Sealadach Tuaithe (Banda a 3)

Is ról sealadach séisúrach é seo atá lonnaithe i Páirc Naisiúnta Chill Airne

Beidh ar an bhfoireann 39 n-uaire an chloig a oibriú sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh leo.

Is é an tuarastal seachtainiúil do Oibrí Ginearálta Tuaithe Banda a 3 (roimh cáin) (rátaí 1 Eanair 2020):

 

Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP)

€548.52, €581.05, €601.23, €611.44, €618.58, €628.74, €638.91, €642.86, €652.90

Ranníocaíocht Neamhphearsanta Pinsin (RNP)

€522.27, €553.62, €578.04, €588.10, €592.26, €602.03, €611.75, €618.38, €628.02

 

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Roghnófar ceapaí trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

 

Sainchuntas Poist

Sonraíocht faoin bPearsa

Foirm Iarratais

 

Tá taithí a bheadh ábhartha don phost thuas, lena n-áirítear ceadúnas iomlán glan tiomána catagóir B, obair ghinearálta chothabhála agus úsáid innealra, riachtanach.

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Róisín Brennan

An Rannóg Acmhainní Daonna,

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath

D02 TD30

 

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

 

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais ná 3 p.m., Déardaoin, 13ú Feabhra 2020.

 

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta. Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service