21/05/19

Cuairt tugtha ag Prionsa na Breataine Bige ar Pháirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin le linn cuairt oifigiúil ar Éirinn

  • A chéad chuairt aige chuig Gleann Dá Loch álainn
  • Chas sé le foireann an NPWS a bhainistíonn an anaclann dúlra

Thug Prionsa na Breataine Bige cuairt ar Pháirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin inniu le linn cuairt oifigiúil ar Éirinn agus tugadh ar thuras é ar an bPáirc Náisiúnta is mó sa tír.

Bhain sé an-sult as Gleann Dá Loch álainn agus chas sé leis an bhfoireann a bhíonn ag obair san anaclann dúlra agus i mbun na gclár oideachais.

Ar theacht dó, chuir Ard-Rúnaí na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Katherine Licken agus oifigigh eile ón Roinn fáilte roimhe.

Bhí Wesley Atkinson freisin, Bainisteoir Réigiúnach na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) - atá ag teacht faoi chúram na Roinne - i measc an dream a chuir fáilte roimhe.  An NPWS a dhéanann freagrachtaí dúlra na hÉireann a bhainistiú chomh maith le 6 pháirc Náisiúnta agus 78 Anaclann Dúlra.

Is í Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin an Pháirc Náisiúnta is mó díobh agus an t-aon cheann ar chósta thoir na tíre. Tá 22,000 heicteár de thalamh ard Chill Mhantáin i gceist sa Pháirc agus ar portach agus móinteach an chuid is mó de chomh maith le limistéir níos lú de choillearnach dúchasach agus srutháin sléibhe.

Le linn a thurais ar an Loch Uachtair chas sé le baill de dhá Fhoireann áitiúla Tarrthála Sléibhe Ghleann Ó Máil agus d’fhoireann tarrthála sléibhe Bhaile Átha Cliath Chill Mhantáin a bhfuil dlúthchaidreamh oibre acu leis an bPáirc Náisiúnta.

Ba é an Loch Uachtair i nGleann Dá Loch, ceann de na háiteanna is aitheanta sa Pháirc Náisiúnta, an chéad áit a ndeachaigh an Prionsa Séarlas ar a thuras.

Fad a bhí sé ansin cuireadh Treoraí Maoirseachta chlár oideachais Pháirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin in aithne dó, Gillian Stewart - ar ball í freisin de NPWS na Roinne - chomh maith le roinnt leanaí scoile ó Scoil Chaoimhín Naofa i nGleann Dá Loch a bhíonn páirteach i gceann de go leor clár oideachais a reáchtáiltear sa Pháirc Náisiúnta.

Dírítear sa chlár oideachais ar fheasacht dúlra, do gach aois, ar laethanta gníomhaíochta atá dírithe ar aoiseanna ar leith a chur ar fáil do ghrúpaí scoile, leanaí agus daltaí a thabhairt amach sa dúlra chun foghlaim faoi phlandaí, ainmhithe, gnáthóga agus éiceolaíocht.

Bhí baill eile den fhoireann NPWS sa gceantar i láthair freisin chun fáilte a chur roimh an bPrionsa agus chun labhairt faoina gcuid oibre.  In ómós na hócáide, bhronn siad síológ darach air a d'fhás as dearcán a tháinig as coillearnach Darach i nGleann Dá Loch.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service