10/09/19

Méadú Mór tagtha ar líon na nDaoine a úsáideann acmhainn foghlama Gaeilge Vifax

Méadú ós cionn 30% ar úsáideoirí Vifax don Ghaeilge

Tugadh 80,000 cuairt ar láithreán gréasáin Vifax le bliain anuas – sin méadú de 33% ar líon na gcuairteoirí ar an suíomh, cuairteoirí idirnáisiúnta ón Bhreatain agus Meiriceá Thuaidh ina measc.

Inniu, cheadaigh Seán Kyne T.D, an tAire Stáit don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin, deontas ós cionn €7,000 do 'Vifax don Ghaeilge', an acmhainn foghlama Gaeilge a d’fhorbair Ollscoil Mhá Nuad.

Cuimsíonn Vifax don Ghaeilge sraith ceachtanna bunaithe ar thuairiscí nuachta ó TG4 agus foilsítear é gach seachtain i rith na bliana acadúla.

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag tacú leis an tionscadal seo le blianta anuas, agus tá maoiniú breise ar fáil len aghaidh ó COGG, an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Dúirt an tAire Kyne: “Tá an-ríméad orm an deontas €7,640 seo a cheadú a chuirfidh ar chumas Vifax, in éineacht le cúnamh € 7,325 ó COGG, leanúint i mbun oibre sa bhliain nua acadúil.

“Is acmhainn foghlama í atá an-éasca le húsáid agus déantar freastal ar thrí leibhéal foghlaimeoirí. Baineann daoine aonair, daoine fásta go mór mór, úsáid aisti chomh maith lena húsáid i ranganna Gaeilge.

“Baineann Vifax úsáid mhór as tuairiscí nuachta TG4 chun ceachtanna a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí bunaithe ar imeachtaí tráthúla agus reatha.”

Dúirt Aisling Ní Bheacháin, Comhordaitheoir na Gaeilge in Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad:
“Is córas fíorshimplí ach fíoréifeachtach foghlama agus teagaisc é córas Vifax, atá á chur ar fáil ag Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad le 20 bliain anuas. Nuair a chuirtear Nuacht TG4 suas ar an Seinnteoir ar an gCéadaoin, tosaíonn dearthóir na gceachtanna (Gaeilgeoir atá lonnaithe sa Bhriotáin!) ag obair láithreach.”

“Idir sin agus am lóin an lá dar gcionn”, a deir sí, “cuireann sí le chéile ceachtanna Gaeilge ag trí leibhéal (bonn, meán agus ard) atá bunaithe ar na scéalta nuachta is mó atá i mbéal an phobail ar an lá sin. Taréis a dhéantar profléitheoireacht ar na ceachtanna i Má Nuad cuirtear suas ar shuíomh idirlín Vifax iad áit a bhíonn siad ar fáil saor in aisce do fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí Gaeilge fiche seachtain sa bhliain.”

Tá na ceachtanna in úsáid i meánscoileanna, in institiúidí tríú leibhéal agus aosoideachais ar fud na tíre agus úsáidtear go forleathan iad thar lear in eagraíochtaí atá ag múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta.

Tá an maoiniú do Vifax don Ghaeilge á chur ar fáil i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha faoi ghníomh 5.37 de Phlean Gníomhaíochta an Rialtais don Ghaeilge 2018-2022.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service