14/08/20

18 de thograí inspioráideacha a dhéanann ceiliúradh ar chleachtais Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe na hÉireann fógartha mar chuid de Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta 2020

18 de thograí inspioráideacha a dhéanann ceiliúradh ar chleachtais Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe na hÉireann fógartha mar chuid de Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta 2020 

Mar chuid de Sheachtain Oidhreachta 2020, a bheidh ar siúl ón 15 go dtí an 23 Lúnasa, tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cuidiú le 18 de thograí a chur ar fáil chun Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe na hÉireann a chur os comhair an phobail agus feasacht a ardú ina leith. Faoi fho-théama Sheachtain Oidhreachta 2020 - scileanna ón oidhreacht a fhoghlaim arís - bhí an Roinn i mbun rannpháirtíochta le cleachtóirí ar thograí a leagfaidh béim agus a ardóidh feasacht ar roinnt de na cleachtais iléagsúla atá mar chuid d'oidhreacht chultúir shaibhir na hÉireann.

Is éard a dúirt an tAire Martin agus í ag cur fáilte roimh an tionscnaimh: ‘Cuid lárnach is ea ár n-oidhreacht bheo dár gcultúr agus cuidíonn tionscnaimh mar iad seo lenár dtraidisiúin, scileanna agus cleachtais a chur os comhair an phobail chomh maith le cuidiú lena gcosaint do na glúnta atá le teacht. Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do gach duine a bhí páirteach sa ghlao oscailte a bhí againn le haghaidh tograí oidhreachta cultúir doláimhsithe agus ba mhaith linn ugach a thabhairt do gach duine a bheith páirteach i Seachtain Náisiúnta Oidhreachta 2020 mar cinnteoidh an réimse leathan tograí a mbeidh trácht orthu i rith na seachtaine go mbeidh rud éigin ann do gach duine.’

Tá roinnt de na cleachtais atá curtha le Fardal Náisiúnta na hÉireann don Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe faoi chaibidil mar chuid den tionscnamh agus tabharfaidh sin deis don phobal eolas a chur ar oidhreacht chultúir dholáimhsithe na tíre seo trí fhoghlaim faoi:

 • an traidisiún mionsaothraithe a bhaineann le Curach na Bóinne a dhéanamh;
 • an cheird a bhaineann le stánadóireacht an lucht siúil;
 • an stair agus an cheird a bhaineann le Lása Luimnigh a dhéanamh;
 • Naoi bPór Madraí Dhúchasacha na hÉireann;
 • Taispeántas beo den Carillon 49 gclog in Ard-Eaglais Naomh Colman i gCóbh;
 • ceird thógáil claíocha cloch;
 • Toibreacha Beannaithe Chontae an Chláir;
 • taispeántas beo-shruthaithe de dhráma traidisiúnta Cleamairí;
 • cleachtas Bhuailteachas Geimhridh Bhoirne
 • na scileanna a bhaineann le Lásadóireacht Chróise na hÉireann; agus
 • Ceol uirlise agus gutha traidisiúnta na hÉireann le Comhaltas Ceoltóirí Éireann.

Áirítear mar chuid den tionscnamh seo freisin:

 • cleachtas agus scil an ghreanadóra adhmaid;
 • taispeántas beo-shruthaithe agus amhráin thraidisiúnta sean-nós le Lasairfhíona Ní Chonaola;
 • taispeántas i gcomhar ó Cheolfhoireann Thraidisiúnta na Gaillimhe agus an ón bpíobaire de chuid na Gailíse Anxo Lorenzo;
 • ceardlanna beo-shruthaithe ar cheol Gaelach traidisiúnta agus ar an dordveidhil Sharon Howley, a bhuaigh Ceoltóir Óg na Bliana TG4 2020;
 • cur i láthair ar an nós a bhain le Log an Aifrinn a choinneáil le linn aimsir na bPéindlíthe i nGleann na Madadh, Co. na Gaillimhe;
 • taispeántas agus cainteanna beo chun na traidisiúin bhéil atá againn a bhuíochas don staidéar a rinne Lady Gregory ar an mBéaloideas; agus,
 • cur i láthair físe ina ndéanfaidh leanaí focail Ghaeilge atá fite fuaite sa Bhéarla ar fud na tíre a fhiosrú (cuirfear fotheidil ar fáil).

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service