03/05/19

Scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh fógartha ag an Aire Stáit Seán Kyne

Tá sé fógartha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, go bhfuil an scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh á leathnú i mbliana. Tá an scéim seo á riar ag an Roinn i gcomhair leis an gCoimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Comhairle na hEorpa, Coiste na Réigiún agus Oifig na bhFoilseachán.  Tá an scéim dírithe ar dheiseanna a thabhairt do chéimithe socrúchain oibre a fháil i réimse speisialtóireacht an aistriúcháin agus an phrofléitheoireacht.

Tá an léibhéal maoinithe méadaithe ag an Aire Stáit Kyne ionas gur féidir le deichniúr céimithe a bheith ceaptha agus i mbun taithí oibre sa bhfómhar.  Beidh ochtar de na céimithe ag cuidiú le haistriú an acquis communautaire go príomha le linn an tsocrucháin oibre.  Beidh beirt ag obair mar phrofléitheoirí faoi mhaoirseacht in Oifig na bhFoilseachán nó i bParlaimint na hEorpa agus doiciméid i nGaeilge le profléamh acu. Beidh liúntas €2,000 in aghaidh na míosa ar fáil do na hintéirneachtaí seo ar feadh tréimhse 10 mí.

I measc na mbuntáistí a bhaineann leis an scéim seo:

  • Tabharfaidh sé taithí oibre ríthábhachtach sna hInstitiúidí Eorpacha do chéimithe as Éirinn;
  • Tabharfaidh an scéim sruth chéimithe nua do na hinstitiúidí Eorpacha chun a gcuid riachtanas earcaíochta a chomhlíonadh;
  • Tabharfaidh sé deis do chéimithe barrfeabhas a chur ar a gcuid Fraincíse;
  • Cuirfidh sé le feasacht na gcéimithe anseo in Éirinn faoi na deiseanna atá ar fáil san Eoraip agus cuideoidh an taithí a gheobhaidh siad go mór le hintéirnithe a bhfuil suim acu oibriú san Eoraip agus iad ag dul i mbun próisis earcaíochta EPSO nó na n-institúidí féin amach anseo.

Duirt an tAire Stáit Kyne:

“Tá áthas orm a bheith in ann an maoiniú don scéim seo a mhéadú go dtí €200,000 in aghaidh na bliana.  Tháinig an scéim nua seo i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair na bliana seo caite agus tá ag éirigh go han-mhaith leis go dtí seo.  Tá áthas orm go bhfuil dhá institúid eile ag teacht ar bord linn i mbliana, Coiste na Réigiún agus Oifig na bhFoilseachán, agus is léiriú maith é sin ar an bhfiúntas a fheiceann na hinstitiúidí sa scéim.  Tá sé tábhachtach freisin go bhfuil deis anois ag daoine taithí oibre a fháil i réimse an phrofléitheoireachta, áit a mbeidh níos mó deiseanna fostaíochta sna blianta amach romhainn.”

Is féidir gach eolas faoin scéim a fháil ag:

https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/recruitment/

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service