01/10/19

Infheistíocht d’os cionn €120,000 ceadaithe do Chlár na gCluichí Gaelacha i scoileanna Ghaeltacht na Mumhan

Chun breis tacaíochta a thabhairt don phróiseas pleanála teanga agus an polasaí don oideachas Gaeltachta, tá sé fógartha ag Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu (1 Deireadh Fómhair), go bhfuil allúntas suas le €120,255 ceadaithe aige do Chomhairle na Mumhan chun go mbeidh siad ábalta Clár na gCluichí Gaelach a reáchtáil i suas le 26 scoil i nGaeltacht na Mumhan go ceann trí bliana. Cuimseofar na scoilbhlianta 2019/20, 2020/21 & 2021/22 faoin gclár agus meastar go mbainfidh suas le 1,900 gasúr bunscoile leas as.

Dúirt An tAire Stáit Kyne: ‘Cúis áthais dom bheith in ann an t-allúntas seo a cheadú. Tá obair fhónta ar bun ag na traenálaithe atá fostaithe faoin gclár atá chun leasa na Gaeilge agus phobal na Gaeltachta. Le fógairt na tacaíochta seo, tá céim mhór eile chun cinn déanta a bheidh chun leasa an pholasaí don oideachas Gaeltachta agus an phróisis pleanála teanga araon. Ina theannta sin is léiriú é chomh maith ar an gcomhpháirtíocht atá ar bun le roinnt blianta anois idir mo Roinn féin agus Comhairle na Mumhan”.

Tá an maoiniú seo á chur ar fáil mar thaca faoi leith d’fheidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta agus an phróisis pleanála teanga araon i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha faoi ghníomh 2.17 Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service