06/05/19

Páirceanna Náisiúnta nasctha ag Éire agus ag Ceanada

Socrú nua maidir le nascadh sínithe ag Seirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra na hÉireann (NPWS) le Páirceanna Cheanada.

  • Nasc déanta idir Páirc Náisiúnta Chonamara agus an Stáisiún Marconi in Éirinn le Páirc Náisiúnta Terra Nova agus Láthair Stairiúil Náisiúnta Signal Hill

Tá áthas ar an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a fhógairt go bhfuil socrú nua maidir le nascadh bunaithe idir an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra (NPWS) agus Páirceanna Cheanada chun Páirc Náisiúnta Chonamara agus an Stáisiún Marconi in Éirinn faoi seach a nascadh le Páirc Náisiúnta Terra Nova agus le Láthair Stairiúil Náisiúnta Signal Hill i dTalamh an Éisc agus Labradar.

Tionóladh searmanas sínithe inniu ag Parks Canada Place i Gatineau, Quebec inar áiríodh ráitis ón Onórach Seamus O'Regan, An tAire um Sheirbhísí Dúchasacha thar ceann Rialtas Cheanada chomh maith le ráitis ó ionadaithe as Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta na hÉireann.

Cuirfidh an socrú nasctha comhoibriú agus roinnt déthaobhach chun cinn a bheidh chun leasa na bpáirceanna náisiúnta agus na láithreán stairiúil seo araon, a bhfuil ról mór acu an ghnáthóg a chosaint agus speicis aitheanta a chaomhnú, chomh maith leis an oidhreacht chultúrtha sa dá thír a chur chun cinn.

Is í Páirc Náisiúnta Terra Nova an pháirc is faide soir i gCeanada agus tá go leor de na tréithe céanna ag baint léi is atá ag baint le Páirc Náisiúnta Chonamara in Éirinn. Féachtar leis an dá pháirc seo éiceachórais den chineál céanna a chosaint - portaigh, bogaigh agus coillearnacha, chomh maith le go leor speiceas coitianta lena n-áirítear an cat crainn a chosaint freisin.  Tá nasc cultúir stairiúil láidir chomh maith idir cósta thoir Thalamh an Éisc agus Éire.

Bhí ról tábhachtach ag Láthair Stairiúil Náisiúnta Signal Hill i St. John's maidir le stair cumarsáide agus cosanta Cheanada. Is i 1901, ar bharr Signal Hill, a fuair Guglielmo Marconi an chéad tarchur raidió trasatlantach, éacht cinniúnach i stair na cumarsáide domhanda. Is as Stáisiún Marconi in Éirinn a tharchuir Guglielmo Marconi na teachtaireachtaí raidió trasatlantacha.

Dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, "Tá an-áthas orm go bhfuil mo Roinn - tríd an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra - ag dul i mbun an tsocraithe nasctha seo le Páirceanna Cheanada. Tá sé i gceist ag an dá pháirtí teacht i dtír ar na deiseanna móra líonraithe agus comhroinnte eolais a bheidh ann i bhfianaise na n-acmhainní nádúrtha agus cultúir arna gcosaint agus arna gcur i láthair ag an dá eagraíocht, chomh maith lenár mandáidí ar leithligh féin. Neartóidh na naisc a roinneann daoine, cultúr agus stair na hÉireann agus Thalamh an Éisc agus Labradar tuilleadh na seansanna chun go n-éireoidh leis an nasc seo agus muid ar fad ag obair i gcomhar.  “

Dúirt an tOnórach Catherine Mckenna, Aire um Chomhshaoil agus Athrú Aeráide Cheanada, "thar ceann Páirceanna Cheanada, ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do gach duine a raibh baint acu leis seo agus a chur in iúl go bhfuil mé buíoch as na hiarrachtaí a rinneadh chun an socrú tábhachtach nasctha a dhéanamh idir na háiteanna speisialta seo i gCeanada agus in Éirinn. As seo amach, cuirfidh an obair i gcomhar ar leith seo deiseanna iontacha ar fáil chun na dea-chleachtais a roinnt i ndáil le comhiarrachtaí éiceachórais agus an oidhreacht a chaomhnú chomh maith le turasóireacht nádúrtha agus cultúir ag na suíomhanna seo a chur chun cinn."

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service