31/10/19

Tús a chur leis an bpróiseas tairisceana do sheirbhís farantóireachta Inis Bó Finne ceadaithe ag an Aire Kyne

Tá cead tugtha ag an Aire Seán Kyne TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin tús a chur leis an bpróiseas tairisceana d'fhonn seirbhís farantóireachta do phaisinéirí a fháil do mhuintir Inis Bó Finne do na cúig bliana amach romhainn.

Faoi réir tairiscintí a fháil agus iad a mheas, tiocfaidh an conradh nua i bhfeidhm an 1 Eanáir 2020 agus cuirfidh seirbhís farantóireachta do phaisinéirí ar fáil idir Inis Bó Finne agus an Cloigeann i gConamara. Meastar go mbeidh soláthar sa chonradh le haghaidh dhá thuras fillte sa lá don phobal.

Dúirt an tAire Kyne: "Tá an-áthas orm tús an phróiseas tairisceana seo a cheadú a bheidh á riar ag Rannóg Oileán na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. 

"Mar chuid den phróiseas, bhí mo Roinn féin, i gcomhar leis an Inishbofin Development Company, i mbun comhairliúcháin leis an bpobal lena chinntiú go gcuirfidh an próiseas tairisceana seirbhís farantóireachta ar féidir brath uirthi agus a mbeidh clár ama léi ar fáil do mhuintir na háite agus do chuairteoirí araon.

Tá bealach chuig oileán agus den oileán ríthábhachtach maidir le hinmharthanacht agus rathúnas gach pobal ar na hoileáin agus cuirfear cinnteacht ar fáil d'Inis Bó Finne sna cúig bliana atá amach romhainn leis an bpróiseas seo a dúirt an tAire.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service