08/07/15

Reachtaíocht - An Foras Teanga

Is é An t-Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999 (Uimhir 1 de 1999) an bonn reachtúil do na Forais Fhorfheidhme Trasteorann, An Foras Teanga ina measc, agus is féidir teacht ar an bpríomhreachtaíocht sin ag an nasc seo: http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/1999/a199i.pdf

Rinneadh leasú ar an bpríomhreachtaíocht trí na hAchtanna seo a leanas agus is féidir teacht orthu ag na naisc ina ndiaidh

Is féidir teacht ar na hIonstraimí Reachtúla cuí trí na naisc seo a leanas:

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service