19/06/19

Fear Ciontach agus Ciontaithe faoin Alt 40 de na hAchtanna Fiadhúlra

Cás dlí glactha ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne

I gcás a ghlac an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS), atá ag teacht faoi théarmaí tagtha na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ciontaíodh fear an 13 Meitheamh i gcion faoi Alt 40 de na hAchtanna Fiadhúlra.

Bhain an cion le fásra a bhí ag fás faoi fhál a scriosadh an 21 Bealtaine 2018 le linn an tséasúir neadaithe i Lios Buinne, san Aonach, Co. Thiobraid Árann.

Chuir an Maoirseoir Caomhnaithe, an Dr. Aine Lynch, ón NPWS, fianaise i láthair Chúirt Dúiche an Aonaigh a léirigh gur bearradh faoi bhun 1.5 Km d’fhásra sceithe agus gur baineadh 137m eile le linn an tséasúir neadaithe (idir an 1 Márta agus 31 Lúnasa). Mhínigh sí gurb shin é an t-am is mó a mbíonn éin ag pórú agus gur dóigh gur maraíodh nó gur nochtadh aon ubh nó éin óga a bhí sa bhfál.

Ba é an cás a rinne an cosantóir gur bhain sé an fásrach roimh an 1 Márta. Cuireadh grianghraif faoi bhráid na Cúirte, áfach, a léirigh go raibh an talamh bainte agus na crainn agus toir a baineadh faoi bhláth.

Dúirt an Breitheamh gur chuir an Dr Lynch fianaise láidir os comhair na cúirte agus gur léir ón na grianghraif, a thaispeáin go raibh an fásra faoi bhláth, nach bhféadfadh sé gur i mí Feabhra a rinneadh an obair agus go raibh cás cruthaithe ag an Stát.

Chiontaigh an Breitheamh McGrath an cosantóir agus ghearr fíneáil €1000 air.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service