30/10/19

Seoladh Míle Glór

Seolfaidh Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne T.D., an feachtas Míle Glór ag Oireachtas na Gaeilge an 30 Deireadh Fómhair 2019, ag 6 i.n.

Is feachtas de chuid an tionscadail teicneolaíochta ABAIR.ie é ‘Míle Glór’ ina bhfuil sé mar aidhm leis taifeadadh a dhéanamh ar 1,000 duine éagsúla ag labhairt i nGaeilge – daoine a bhaineann le haoisghrúpaí éagsúla agus a bhfuil canúintí éagsúla acu. Tá gá leis na taifid seo chun forbairt a dhéanamh ar theicneolaíochtaí éagsúla, aithint cainte ina measc – is é sin ríomhairí ag éisteacht ar nós Alexa nó Siri. Tá guthanna sintéiseacha www.abair.ie cruthaithe mar thoradh ar thaighde Shaotharlann Foghraíochta & Urlabhra Choláiste na Tríonóide cheana féin.

Dúirt an tAire Stáit Kyne inniu:

“Is cúis mhór bróid dom go bhfuil an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag tacú leis an obair thábhachtach seo. Tugtar cuireadh don phobal ar fad páirt a ghlacadh san fheachtas nua seo Míle Glór. Beidh seastán ag ABAIR ag Aonach an Oireachtais agus beidh foireann ABAIR ann chun taifeadadh 15 nóiméad a dhéanamh ar dhaoine. Ba mhór acu dá ndéanfadh daoine iad féin a thaifeadadh sa bhaile chomh maith trí chuairt a thabhairt ar www.abair.tcd.ie/mileglor.”

“Le cabhair an phobail ar fad is féidir linn a chinntiú go mbeidh an Ghaeilge i lár an aonaigh chomh fada is a bhaineann sé leis an saol digiteach.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service