13/03/18

Fógraíonn an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan agus Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons maoiniú € 1m i gcomhair seacht mBaile Stairiúla

D'fhógair an tAire Josepha Madigan, T.D. agus Michael Parsons, Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, inniu go dtabharfaí comhiomlán € 1m de mhaoiniú caipitil do sheacht mbaile stairiúla faoi Thionscnamh na mBailte Stairiúla 2018.

Leanann sé seo próiseas iomaíoch inar tugadh cuireadh d’údaráis áitiúla tionscadail a mholadh d'athghiniúint faoi threoir oidhreachta i mbaile stairiúil amháin ina gceantar féin. Is iad na bailte rathúla sa bhabhta maoinithe seo ná:

  • Eochaill, Co. Chorcaí
  • Port Laoise, Co. Laoise
  • Cill Mocheallóg, Co. Luimnigh
  • Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo
  • Ceannannas Mór, Co. na Mí
  • Baile na Lorgan, Co. Mhuineacháin
  • Carraig na Siúire, Co. Thiobraid Árann

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Madigan:

Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis na seacht mbaile rathúla a bhainfidh tairbhe as Tionscnamh na mBailte Stairiúla 2018, atá maoinithe ag mo Roinn agus a oibríonn an Chomhairle Oidhreachta. Tháinig na bailte seo trí phróiseas dian iomaíoch ina raibh caighdeán an-ard ag gach iarratas. Tacóidh an maoiniú seo leis na seacht mbaile ina gcláir d'athghiniúint faoi threoir na hoidhreachta agus cabhróidh siad leo tógáil ar a n-oidhreacht chultúrtha chun infheistíocht a spreagadh in athghiniúint agus athnuachan ina mbaile

Chuir an tUasal Parsons leis sin:

“Tá sé go diail a bheith ábalta tacú le réimse tionscadal den sórt sin i ngach cúige. Tugann na tionscadail, mar aonad le chéile, blas ar an éagsúlacht tionscnamh oidhreachta is féidir a dhéanamh chun scéal stairiúil ár mbailedhreach oidhreachta a chur i láthair níos fearr. Tá an Chomhairle Oidhreachta an-bhuíoch as tacaíocht ón Aire Madigan, agus tá súil agam go spreagfaidh rath bhabhta tionscadal na bliana seo daoine eile chun féidearthacht oidhreachta a mbailte a iniúchadh sna blianta amach romhainn.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service