25/04/18

Fógraíonn an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., seoladh suíomh gréasáin nua ar longbhristeacha stairiúla

D'fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., inniu (25 Aibreán) go bhfuil an Roinn ag seoladh suíomh gréasáin nua a thugann rochtain phoiblí saor in aisce ar fhaisnéis faoi na mílte raic stairiúil in uiscí na hÉireann.

Is seirbhís dhigiteach nua saor in aisce an Breathnóir Raice a forbraíodh chun rochtain éasca ar Bhunachar Sonraí Fardal na hÉireann a éascú arna dtiomsú ag Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta na Roinne. Tá faisnéis ag an mbunachar sonraí maidir le breis agus 18,000 láithreán raice aitheanta agus féideartha ó chósta na hÉireann agus inár n-uiscebhealaí intíre. Baineann na raiceanna seo le taisteal muirí ar fud an oileáin agus laistigh den oileán, idir báid fhada réamhstairiúla agus soithí trádála meánaoiseacha, longa cogaidh agus línéir paisinéirí.  Tá láithreacha cruinne ann do thart ar 4,000 de na raiceanna taifeadta atá ar taispeáint ar léarscáil idirghníomhach. Tugann an léarscáil faisnéis achoimre freisin maidir le raiceanna aonair agus a stair, turas, lasta, paisinéirí agus, más eol, imthosca a gcaillteanais. Is féidir faisnéis a íoslódáil ar an 14,000 raic sa bhunachar sonraí ar a bhfuil suíomh le deimhniú go hiomlán fós.  Cuirfear tuilleadh sonraí ar na raiceanna seo leis an mbunachar sonraí nuair a bheidh fáil orthu.

Beidh an Breathnóir Raice tábhachtach do gach duine ag a bhfuil suim i stair mhuirí na hÉireann.  Comhlánaíonn sé freisin Breathnóir Comhshaoil Stairiúil na Roinne a sholáthraíonn faisnéis faoi shuímh seandálaíochta ar fud na tíre ón Taifead Láithreán agus Séadchomharthaí arna dtiomsú faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta agus ón bhFardal Náisiúnta Ailtireachta Oidhreachtúil.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Madigan:

‘Tá áthas orm an suíomh gréasáin seo a sheoladh inniu a chuirfidh ar chumas an phobail dul i mbun slite nua agus spreagúla le hoidhreacht chultúrtha faoi thalamh na tíre.  Soláthraíonn an Seiceálaí na Gréige faisnéis faoi long-bhriseadh thar raon leathan ama. Ábhar spéise ar leith, tráth seo na gcomórthaí céad bliain , is ea scéalta na raiceanna ón gCéad Chogadh Domhanda. Cailleadh níos mó ná 1000 long ar chósta na hÉireann le linn na coimhlinte sin, i ndáiríre tugadh Fronta an Iarthair chun ár gcósta, rud a léirigh do mhuintir na hÉireann torthaí uafásacha an chogaidh agus scála an chaillteanais thragóidigh ar muir is ar tír.”

Tá faoi Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta cosaint agus caomhnú oidhreacht chultúrtha faoi uisce na hÉireann.  Cuirfidh an Viewer Gréige leis an sprioc sin agus beidh sé úsáideach do gach úsáideoir timpeallachta mara, an pobal tumadóireachta, taighdeoirí agus dóibh siúd a d'fhéadfadh a bheith ag tabhairt faoi fhorbairt i dtimpeallachtaí muirí, locha nó abhann.

Bhí an méid seo le rá ag an Aire:

“Cuirfidh an tseirbhís iontach nua ar líne seo, tá súil agam, le tuiscint agus feasacht i bhfad níos mó ar ár n-oidhreacht mhara agus ag an am céanna soláthróidh sé uirlis riachtanach chun cuidiú leis an acmhainn iontach seo a chosaint.”

CRÍOCH

https://dahg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=89e50518e5f4437abfa6284ff39fd640

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service