22/11/19

Fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD go bhfuil talamh ceannaithe ag Caisleán Bhéal an Átha Fada, Co. Shligigh

Tá sé fógartha inniu ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, go bhfuil píosa talún ceannaithe ag an Roinn in aice le Caisleán Bhéal an Átha Fada, Co. Shligigh, atá ina séadchomhartha náisiúnta faoi Choimirce an Aire.

Tríd an gceannachán, beifear ábalta bealach isteach sábháilte a chur ar fáil do chuairteoirí gan dul trí réadmhaoin phríobháideach, chomh maith le bealach isteach áisiúil a chur ar fáil chuig an séadchomhartha náisiúnta don OPW agus déanfaidh sin clár daingnithe agus deisithe a éascú.

Tá an ceannachán beartaithe seo ag teacht le beartas na Roinne réadmhaoin a fháil chun an teacht atá ar shéadchomharthaí náisiúnta agus cur i láthair na séadchomharthaí sin a chur chun cinn agus is cuidiú é sin don Roinn agus don OPW i ndáil le riachtanais oibríochtúla ghaolmhara.

Inniu dúirt an tAire Madigan:

“Tá ríméad orm a fhógairt go bhfuil talamh ceannaithe ag Caisleán Bhéal an Átha Fada, Co. Shligigh. Tríd an gceannachán seo, beidh teacht níos fearr ag cuairteoirí ar an gcaisleán agus cuirfear bealach isteach riachtanach ar an séadchomhartha náisiúnta ar fáil do mo Roinnse agus don OPW d'fhonn clár daingnithe agus deisithe a chur i bhfeidhm ag an gcaisleán.”

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service