28/08/19

Fáilte curtha ag an Aire roimh ghnóthachtáil ealaíontóirí na hÉireann ag Féilte Dhún Éideann agus maoiniú fógartha aici d'ealaíona na hÉireann ar fud an domhain

Tá ríméad ar an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD a fhógairt, go bhfuil  maoiniú €680,200 ceadaithe ag Cultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain le linn na bliana 2020.

Bronnadh gradaim a bhfuil an-tóir orthu ag na Féilte i nDún Éideann ar Pat Kinevane agus Gina Moxley  – beirt atá díreach ar ais ó Chlár Taispeántais Chultúr Éireann i nDún Éideann.

Bhain Kinevane Gradam Herald Archangel amach do dhráma dá chuid darb ainm Before a léirigh Fishamble New Play Theatre Company, mar gheall ar obair leanúnach a dhéanamh i bhFéile Fringe Dhún Éideann agus leanann sin éachtaí ó Kinevane roimhe seo i gClár Taispeántais Dhún Éideann Chultúr Éireann 2011 nuair a bronnadh Gradam Scotsman Fringe First air do Silent, agus in 2015 freisin nuair a bhuaigh Kinevane Gradam Fringe First 2015 do  Underneath, a scríobh sé agus a chuir sé féin i láthair.

Bhuaigh Gina Moxley gradaim Fringe First agus Herald Angel dá seó The Patient Gloria arna léiriú ag Amharclann na Mainistreach i gcomhpháirt le Compántas Amharclannaíochta Pan Pan in Amharclann Traverse, Dún Éideann.

Rinne an tAire Madigan comhghairdeas leis na healaíontóirí mar gheall ar a gcuid éachtaí agus dúirt "Tá barr feabhais bainte amach ag ealaíontóirí na hÉireann ar an ardán domhanda arís, rud a léiríonn na buanna faoi leith atá acu mar aon leis an dúthracht atá acu dá gcuid oibre.  Tacaíonn Cultúr Éireann le Cás Taispeántais Dhún Éideann chun conarthaí camchuairte nua a bhaint amach d'ealaíontóirí as Éirinn agus tá tuilleadh deiseanna idirnáisiúnta bainte amach cheana féin ag ealaíontóirí na hÉireann mar thoradh ar sheónna atá curtha i láthair acu. Tá sé seo fíorthábhachtach toisc go gcuireann sé ar chumas ealaíontóirí a ngairm bheatha a choimeád sa tsiúl agus go dtugann sé an deis do lucht féachana nua sult a bhaint as ealaíona na hÉireann. Tá ár gcultúr ina chuid lárnach dár bhféiniúlacht dhomhanda agus trí chur ar chumas ealaíontóirí na tíre seo taisteal, cuirtear le cáil dhomhanda na hÉireann i leith na cruthaitheachta, ar rud é atá ag teacht le clár Éire Dhomhanda 2025 an Rialtais. "

Tríd an maoiniú atá fógartha ag an Aire, cuirfear ar chumas ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon in Éirinn 125 tionscadal a chur ar taispeáint ina gcuimseofar sorcas, damhsa, scannánaíocht, litríocht, ceol, amharclannaíocht agus amharc-ealaíona i 40 tír, agus cuirfear ealaíontóirí na hÉireann os comhair lucht féachana nua agus bunófar caidrimh nua le lucht féachana reatha. I measc na dtionscadal atá chun maoiniú a fháil tá dráma Pat Kinevane Before, arna léiriú ag Fishamble New Play Theatre Company a chuirfear ar stáitse i Los Angeles i Samhain/Nollaig 2019.

Clúdaítear faoin maoiniú freisin meascán láidir agus éagsúil de cheoltóirí na hÉireann, lena n-áirítear Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, David Keenan agus The Riptide Movement, a rachaidh chun stáitse le linn féilte móra ceoil  agus in ionaid mór le rá ó Los Angeles go Tóiceo .  Ar na taibhithe idirnáisiúnta damhsa, áirítear John Scott sa Fhrainc, Colin Dunne sa tSualainn agus léireofar taibhithe de dhamhsa gaelach comhaimseartha Oona Doherty Hope, Hunt and the Ascension into Lazarus i Súl, an Chóiré Theas, Hong Cong agus Quito, Ecuadór idir mí Dheireadh Fómhair 2019 agus Feabhra 2020.

Buaicphointe den chlár amharc-ealaíon is ea taispeántas Brian Maguire The Shock of Thought/War Changes its Address a chuirfear ar taispeáint i Meicsiceo, Nua Eabhrac agus Washington DC i rith na bliana. Cuirfidh scríbhneoirí na hÉireann a gcuid saothar i láthair ag 22 imeacht litríochta ar fud an domhain, lena n-áirítear féile scríbhneoirí Hay sa Cholóim agus ag láithreacha eile ar fud Mheiriceá Theas.

Mar gheall ar chomh maith is a d'éirigh le Clár GB18 Cultúr Éireann, inar díríodh ar feadh bliana ar ealaíona na hÉireann sa Bhreatain anuraidh, tá méadú 17% tagtha ar iarratais a fuair tacaíocht d'imeachtaí ar fud go leor réimse ealaíon chun cur ar chumas ealaíontóirí na hÉireann a gcuid saothar a chur i láthair sa Bhreatain Mhór, lena n-áirítear How It Is (part Two) le Samuel Beckett ó Gare St Lazare in Amharclann Coronet, Londain ó Aibreán – Bealtaine 2020 agus scannáin na hÉireann a léireoidh Irish Film London idir mí Mheán Fómhair agus Nollag 2020.

Féach www.cultureireland.ie chun an liosta iomlán de bhabhta deontais an tsamhraidh agus de Chlár Taispeántais Dhún Éideann  a fheiceáil.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service