30/10/15

Toirmeasc ar dhíol creabhair á fhógairt ag an Aire Humphreys

D’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé hAoine) go bhfuil toirmeasc anois ar chreabhar a dhíol, le héifeacht ón 1 Samhain 2015. Tá sé mar aidhm leis an toirmeasc aghaidh a thabhairt ar an laghdú atá ag teacht ar líon na speiceas éan anseo.

Tagann cuid mhór creabhar go hÉirinn sa gheimhreadh. Tá cinneadh déanta ag an Aire an toirmeasc a chur i bhfeidhm, tar éis dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara ábhartha, chun an brú atá ar an speiceas mar gheall ar lámhach a laghdú. Beidh éifeacht leis an toirmeasc ón 1 Samhain ar aghaidh, nuair a thagann tús le séasúr seilge an chreabhair, a mhaireann go dtí an 31 Eanáir 2016.

Agus í ag labhairt tráthnóna inniu, dúirt an tAire Humphreys:

“Chuir grúpaí seilge agus comhlachtaí caomhaontais araon in iúl go raibh imní orthu go raibh leibhéal an lámhaigh ina bhagairt do líon na gcreabhar. Meastar go dtáinig méadú ar lámhach an chreabhair mar gheall ar an margadh atá thar lear don speiceas.

“Déanfaidh mo Roinn monatóireacht ar thorthaí an toirmisc le linn an tséasúir seilge agus breathnóidh mé ar bhearta cosanta breise, más gá. Ní dhéanfar tuilleadh athruithe ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis na heagraíochtaí ábhartha seilge agus caomhantais.

“Tá líon áirithe grúpaí seilge agus caomhantais ag tacú leis an toirmeasc, lena n-áirítear The National Woodcock Association of Ireland, the Association of Game Shot Operators, the National Association of Regional Game Councils agus Cairde Éanlaith Éireann.”

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service