08/09/15

Fógraíonn an tAire Humphreys sonraí na gcruinnithe comhairliúcháin réigiúnacha ar Cultúr 2025

D'fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D, sonraí inniu (Dé Máirt) faoi na cruinnithe comhairliúcháin réigiúnacha a bheidh ar siúl mar chuid de bhunú Cultúr 2025, an chéad pholasaí náisiúnta cultúir de chuid na hÉireann. D 'fhoilsigh an tAire Humphreys plécháipéis ar Cultúr 2025 i mí Lúnasa agus d' fhógair sí próiseas comhairliúcháin phoiblí.

Tionólfar cruinnithe comhairliúcháin réigiúnacha i gcúig láthair – an Cabhán, Corcaigh, Gaillimh, Luimneach agus Chill Chainnigh - sna seachtainí atá amach romhainn, agus cuirfear críoch leis an bpróiseas comhairliúcháin le siompóisiam i mBaile Átha Cliath i lár mhí Dheireadh Fómhair. Tá na cruinnithe á n-eagrú i gcomhar le hOifigigh Ealaíon na nÚdarás Áitiúil. Tá sonraí iomlána na gcruinnithe thíos.

Bhí an méid seo le rá ag an Aire Humphreys inniu:

"Tugann forbairt ár gcéad pholasaí náisiúnta cultúir riamh deis thábhachtach do gach duine a dtuairimí a thabhairt ar an méid atá muid ag iarraidh a bhaint amach le linn na ndeich mbliana seo romhainn. Má leagann muid amach spriocanna ardleibhéil suas go 2025 beidh muid ag cuidiú le cosaint agus cur chun cinn ár gcultúr uathúil, éagsúil, agus beidh muid ag spreagadh foirmeacha nua cultúir le dul i dtreis.

"Feicimse forbairt Cultúr 2025 mar dheis chun léargas a thabhairt ar an ról tábhachtach atá ag an gcultúr inár saol. Ba cheart freisin go gcuideodh sé le hardán a chruthú chun na comhlachtaí agus na grúpaí éagsúla cultúrtha a thabhairt le chéile ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta. Cinnteoidh an tsraith de cheardlanna áitiúla atá le reáchtáil sna seachtainí atá amach romhainn go mbeidh deis ag daoine ar fud na tíre a gcuid tuairimí a thabhairt.

"Mar cháipéis ardleibhéil, leagfaidh Cultúr 2025 amach creat le haghaidh straitéisí amach anseo agus beidh sé tógtha ar ag bprionsabal maidir le seasamh le saoirse ealaíonta agus tacú leis an tsaoirse chéanna sin. Leagtar amach sraith ceisteanna sa phlécháipéis a d'fhoilsigh mé an mhí seo caite.  Tá na ceisteanna sin dírithe ar dhíospóireacht a spreagadh agus dúshláin agus deiseanna araon a aithint.

"Rinne mo Roinnse collóiciam de pháirtithe leasmhara cultúrtha a éascú ag deireadh Mhí na Bealtaine, agus chuir siadsan bonn faoi fhorbairt an Phlédhoiciméid seo. Anois, táimid sa chéad chéim eile den phróiseas comhairliúcháin ar fud na tíre. Tá mé ag iarraidh go mbeadh an chéad pholasaí náisiúnta cultúir de chuid na hÉireann a bheith faoi stiúir na ndaoine siúd a bhfuil baint acu leis an earnáil agus iad siúd a bhfuil díocas acu do na healaíona. Áitím ar dhaoine ón bpobal a mbeadh suim acu ann freastal más féidir ar na cruinnithe poiblí nó a gcuid tuairimí a chur i scríbhinn faoin 30 Meán Fómhair 2015. ”

CRÍOCH

 

Nóta do na hEagarthóirí:

 

Seo a leanas na cruinnithe poiblí:

An Cabhán, Halla an Bhaile – 15 Meán Fómhair 2015, 2.30i.n.-5i.n.

Corcaigh, Halla na Cathrach - 25 Meán Fómhair 2015, 10a.m.-12.30i.n.

Gaillimh, Amharclann Halla an Bhaile – 2 Deireadh Fómhair 2015, 10a.m.-12.30i.n.

Luimneach, Músaem Hunt - 8 Deireadh Fómhair 2015, 2.30i.n.-5i.n.

Cill Chainnigh, Túr na Paráide - 13 Deireadh Fómhair 2015, 2.30i.n.-5i.n.

Baile Átha Cliath, An Halla Mór, Ospidéal Ríoga Chill Mhaigheann (Áras Nua-Ealaíne na hÉireann) – Dé Luain, an 19 Deireadh Fómhair, 9.30a.m.-4i.n.

 

Tá sonraí na gcruinnithe seo agus conas clárú ar fáil ag: https://www.chg.gov.ie/ie/Cultur/Cultur2025/

Tá cóip den Phlédhoiciméad Cultúr 2025 ar fáil freisin ar an suíomh gréasáin seo.

 

Chun ócáid a chlárú, cliceáil anseo https://www.surveymonkey.com/r/YTQMNLCC mar beidh áiteanna teoranta

 

Is féidir aighneachtaí ar Cultúr 2025 a sheoladh ar ríomhphost chuig culturalpolicy@ahg.ie nó i scríbhinn chuig:

Cultúr 2025

Aonad na bhForas Cultúrtha

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

An Bóthar Nua

Cill Airne

Co. Chiarraí

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service