11/08/15

€735,000 á fhógairt ag an Aire Mhic Unfraidh chun Picture Palace na Gaillimhe a chur i gcrích

D'fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, inniu (Dé Máirt) go bhfuil €735,000 á leithdháileadh aici do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe lena chinntiú go gcuirfear Picture Palace na Gaillimhe i gcrích.

Tá cur chuige comhpháirtíochta comhaontaithe ag an Roinn Ealaíon le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, lena gcuirfear an Picture Palace i gcrích agus é a oscailt don phobal. Is í Comhairle Cathrach na Gaillimhe a bheidh ina bainisteoir tionscadail ar an bhfiontar go mbeidh sé críochnaithe, agus tabharfaidh sí lámh chuidithe freisin.

Agus í ag labhairt inniu, dúirt an tAire Mhic Unfraidh:

"Tá lúcháir orm go bhfuil plean comhaontaithe againn le críoch shásúil ar thionscadal Picture Palace na Gaillimhe a chinntiú.  Cinnteofar, le comhaontú comhpháirtíochta idir mo Roinnse, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Solas Picture Palace Teo., go mbeidh pictiúrlann nua le trí scáileán i gcroílár Chathair na Gaillimhe gan mhoill.

"Cuirfidh sé seo borradh suntasach faoin gcathair, ar ceann de phríomhionaid chultúrtha na tíre í. Tá infheistíocht nach beag déanta cheana ag an Stát sa tionscadal Picture Palace, agus mar sin tá an-áthas orm go bhfuil a thodhchaí á chinntiú. Nuair a bheidh sé críochnaithe, is pictiúrlann den scoth le trí scáileán, caifé agus siopa leabhar a bheidh ann. Agus é lonnaithe gar don Phóirse Caoch stairiúil agus an-chóngarach d'Amharclann Mick Lally (Druid), cuirfidh an Picture Palace go mór le saol cultúrtha bríomhar na Gaillimhe.

"Beidh mo Roinn anois ag obair le Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun an tionscadal seo a thabhairt chun críche. Tá tionscal beoga scannán agus teilifíse i nGaillimh cheana, ar fiú tuairim is €72 mhilliún é don gheilleagar áitiúil agus ina bhfuil níos mó ná 600 duine fostaithe go lánaimseartha.  Tugadh aitheantas idirnáisiúnta dó i mí na Nollag seo caite nuair a bronnadh an teideal mór le rá buan, Cathair Scannán UNESCO, ar Chathair na Gaillimhe, teideal nach bhfuil ach ag cúig chathair ar fud an domhain. Ba chóir go gcabhróidh críochnú an Picture Palace cáil na Gaillimhe mar lárionad scannán a dhaingniú.

"Is mian liom aitheantas a thabhairt d'obair agus tacaíocht Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, a bheidh ina comhpháirtí ríthábhachtach i dtabhairt chun críche an tionscadail seo. Leanfaidh mo Roinn ar aghaidh ag obair go dlúth leis an gComhairle Cathrach sna míonna amach romhainn lena chinntiú go gcuirfear an Picture Palace i gcrích, agus pictiúrlann nua den scoth a chur ar fáil do Cathair na Gaillimhe."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service