14/11/17

Cistiú breise de €136,000 á fhógairt ag an Aire Humphreys faoin Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016 - 2018

Tá €136,000 breise de chistiú caipitil fógartha inniu ag Heather Humphreys TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le haghaidh 12 eagraíocht ealaíon ar fud na tíre. Tá an cistiú sin á leithdháileadh mar chuid de Shruth 3 de Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016 - 2018 na Roinne mar chuid de Chlár Éire Ildánach. Tagann sé seo sna sála ar fhógairt an Aire níos luaithe i mbliana go raibh níos mó ná €10 milliún de chistiú á chur ar fáil do 122 eagraíocht ealaíon ar fud na tíre mar chuid de mhórchlár infheistíochta caipitil.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Humphreys:

“Tá lúcháir orm bheith in ann 12 eagraíocht ealaíon agus cultúir eile a mhaoiniú faoin Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016 - 2018. Fágann sé sin go bhfuil níos mó ná €10.2m san iomlán infheistithe chun tacú le 134 áis ealaíon ar fud na tíre. Is ionann an Scéim agus an infheistíocht is suntasaí in ionaid réigiúnacha ealaíon agus cultúir le deich mbliana anuas. Díríonn sé infheistíocht ar raon áiseanna éagsúla, lena n-áirítear ionaid ealaíon, amharclanna, gailearaithe agus músaeim, chomh maith le stiúideonna ealaíontóirí agus spásanna cruthaitheacha.”

Lean an tAire Humphreys lena cuid cainte: “Is bealach tábhachtach í an infheistíocht seo le tacú leis na healaíona sna réigiúin - agus is é sin ceann de na prionsabail is tábhachtaí ar a bhfuil clár Éire Ildánach bunaithe. Thar aon ní eile, cinntíonn sé go mbíonn teacht ag daoine ó cheann ceann na tíre ar áiseanna cultúrtha ar ardchaighdeán. Cé nach méideanna ollmhóra atá i gceist le Sruth 3, déanfaidh na deontais difir mór do na heagraíochtaí iad féin.”

CRÍOCH //

 

Nóta don Eagarthóir:

 

Tá liosta na dtionscadal ar éirigh leo faoin Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016 - 2018 (Sruthanna 1, 2 & 3) ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne ag:

https://www.chg.gov.ie/arts/creative-arts/grants-and-funding/

 

Is iad seo a leanas an dá thionscadal déag atá ag fáil cistiú faoi fhógairt an lae inniu:

 

Eagraíocht Contae Méid
Moate Performing & Visual Arts Club An Iarmhí                    16,557
Interface Gaillimh                      8,980
Cumann Náisiúnta na gCór Luimneach                    10,801
Headford Music Works Gaillimh                      7,082
Iontaobhas Theach Rothe Cill Chainnigh                      5,806
The Ballinglen Arts Foundation Maigh Eo                      4,912
Meitheal Dhamsa na Gaillimhe Gaillimh                      1,085
The Model - Gailearaí Ealaíon agus Bailiúchán Niland Sligeach                    20,000
Old Ennistymon Heritage An Clár                    12,418
Ionad Ealaíon an Aonaigh Tiobraid Árann                    14,897
Amharclann Ramor An Cabhán 13,065
Ionad Ealaíon Cheatharlach Teo Ceatharlach 20,000
                 135,603

 

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service