31/05/17

Scéim nua Dhigitithe cultúrtha de luach €1 milliún á fógairt ag an Aire Humphreys

Tá sé fógartha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé Céadaoin) go bhfuil Scéim nua Dhigitithe de luach €1 milliún á hoscailt aici, lena gcuirfear deontais ar fáil do dhigitiú agus rochtain ar líne ar bhailiúcháin oidhreachta cultúrtha.

Feidhmeoidh sé mar scéim thrialach mar chuid de Chlár Éire Ildánach agus cuirfear cistiú ar fáil leis ar dtús do na Forais Chultúir Náisiúnta agus na heagraíochtaí oidhreachta cultúrtha ag a bhfuil bailiúcháin a bhfuil suntas náisiúnta ag baint leo.

Ag labhairt di inniu dúirt an tAire Humphreys:

“Cuideoidh an scéim chistiúcháin seo lenár bhForais Chultúir Náisiúnta agus forais oidhreachta cultúrtha eile a mbailiúcháin shaibhre iléagsúla a dhigitiú ar mhaithe leis an bpobal. Tarraingíodh aird ar an tábhacht atá le digitiú le linn an chomóraidh céad bliain in 2016, nuair a chuir roinnt dár bhForais Chultúir saibhreas ábhar ar fáil ar líne den chéad uair.

“Tá suim ollmhór ag an bpobal in ábhar cultúrtha ardchaighdeáin ar líne. Trína mbailiúcháin a dhigitiú, méadaíonn forais chultúir a raon go mór, chun daoine nach bhfuil in ann cuairt a thabhairt ar a bhfoirgnimh a chuimsiú. Leis an digitiú cuirtear cainéal tábhachtach ar fáil chun teagmháil a dhéanamh lenár nDiaspóra - a mheastar ag tuairim is 70 milliún duine ar fud na cruinne - agus, dá réir sin, spreagtar an turasóireacht chultúrtha.

“Is bealach tábhachtach é an infheistíocht seo chun tacú leis na healaíona agus cinnte a dhéanamh go bhféadfaidh daoine ar fud na tíre agus, go deimhin, ar fud an domhain, rochtain a fháil ar ár mbailiúcháin náisiúnta. Trí Chlár Éire Ildánach agus an Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, tá sé mar aidhm agam a chinntiú go bhfuil rochtain ag pobail ó cheann ceann na tíre agus ar fud an domhain ar ár gcultúr agus ár gcruthaitheacht.”

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service