28/01/16

Fógraíonn an tAire Humphreys scéim nua infheistíochta ar fiú €9m í d’ionaid ealaíon agus cultúir

Tá scéim infheistíochta nua ar fiú €9m í fógartha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Déardaoin) d’ionaid ealíon agus cultúir. Reáchtálfar an scéim le linn na dtrí bliana amach romhainn agus beidh sí dírithe ar na hionaid reatha ealaíon agus cultúir ar fud na tíre a uasghrádú. Tá an maoiniú á chur ar fáil mar chuid de Chreat Infheistíochta Caipitil an Rialtais 2016-2021.

Díreoidh an scéim ar infheistíocht i réimse áiseanna éagsúla:

  • Athchóiriú agus feabhsú áiseanna ealaíon agus cultúir saintógtha atá ann cheana féin, le deontais uasta de €300,000. I measc na n-áiseanna incháilithe beidh ionaid ealaíon, amharclanna, gailearaithe, iarsmalanna, agus stiúideonna agus spásanna cruthaitheacha d’ealaíontóirí. Tá sé beartaithe go mbainfidh 10-15 saoráid tairbhe as an sruth maoinithe seo.
  • Feabhsúcháin shuntasacha ar líon níos lú áiseanna tábhachtacha. Más féidir é, beidh tacaíocht airgeadais ón údarás áitiúil ábhartha ag tionscadail a bheidh ag déanamh iarratais ar an sruth maoinithe seo. Meastar go mbeidh na deontais os cionn €1 mhilliún.
  • Deontais níos lú deontas - suas le €20,000 - d’eagraíochtaí pobail agus deonacha a oibríonn i saoráidí nach bhfuil saintógtha.

Agus í ag labhairt inniu, bhí an méid seo le rá ag an Aire Humphreys:

“Tá gréasán cuimsitheach saoráidí ealaíon agus cultúir ar fud na tíre, a chuireann seirbhís den scoth ar fáil don phobal áitiúil agus ar ndóigh a mheallann turasóirí. Tá cuairt tugtha agam ar roinnt de na saoráidí sin le bliain anuas, agus tuigim go maith go bhfuil gá le hinfheistíocht in go leor acu.

“A bhuíochas don téarnamh geilleagrach, tá na hacmhainní ag mo Roinn anois chun infheistíocht a dhéanamh i saoráidí sin. Is í mo thosaíocht infheistíocht a dhíriú ar na háiseanna atá ann cheana, chun caighdeán a chinntiú sa stoc reatha d'ionaid ealaíon. Beidh an scéim €9 milliún seo ar bun le linn na dtrí bliana atá amach romhainn, agus tá sé deartha sa tslí go mbainfidh ionaid atá éagsúil óna chéile ó thaobh méid agus cuspóir tairbhe as.

“Tá súil agamsa, leis an maoiniú seo, go gcuirfear deis ar fáil d’ionaid ealaíon agus cultúir athrú ó bhun, agus go rachaidh sé sin chun tairbhe don phobal áitiúil agus go deimhin do na baill foirne a choinnigh na háiseanna ag imeacht nuair a bhí acmhainní gann. Is bealach tábhachtach an infheistíocht seo chun tacú leis na healaíona sna réigiúin, agus chun a chinntiú go mbeidh teacht ag daoine ar fud na tíre ar shaoráidí cultúir ar ardchaighdeán.

“Tá infheistíocht shuntasach déanta ag an Rialtas seo i bhfeabhsú ár n-infreastruchtúr cultúir. Tá tionscadail athchóiriúcháin agus mhéadúcháin ar fiú na milliúin euro iad idir lámha i roinnt dár bhforais chultúrtha náisiúnta, lena n-áirítear an Gailearaí Náisiúnta agus an Chartlann Náisiúnta, agus oibreacha beartaithe freisin don Leabharlann Náisiúnta. Cinnteoidh an ciste infheistíochta nua seo de €9 milliún sa chultúr go bhfaighidh na hionaid bheaga réigiúnacha tairbhe as seo agus feabhas ag teacht i gcónaí ar an ngeilleagar, agus go dtacófar le soláthar na n-ealaíon go háitiúil.”

CRÍOCH

Níl iarratais á lorg go fóill do scéim nua infheistíochta €9m d’ionaid ealaíon agus chultúir a d'fhógair an tAire Humphreys ar an 28/01/2016.

Táthar ag súil go mbeidh glaoch ar iarratais sa tréimhse atá amach romhainn.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service