23/01/15

Scéim Deontas Pobail nua de chuid na Comhairle Oidhreachta á fógairt ag an Aire Mhic Unfraidh

Le dhul chun leasa do suas le 100 tionscadal ar fud na tíre

Dé hAoine, 23 Eanáir 2015—D'fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, inniu go bhfuil Scéim Deontas Pobail nua do 2015 le soláthar ag an gComhairle Oidhreachta. Thug an tAire an fógra le linn cuairte ar oifigí na Comhairle Oidhreachta i gCill Chainnigh tráthnóna inniu. Táthar ag dréim leis go nginfidh an scéim infheistíocht de €1 mhilliún.

Dúirt an tAire Mhic Unfraidh an méid seo inniu:

"Tá an-áthas orm an scéim nua seo a fhógairt inniu, scéim a chuirfidh cistiú ar fáil do thionscadail áitiúla oidhreachta ar fud na tíre. Tá mo Roinnse ag cur cistiú díreach de €250,000 ar fáil don scéim. Nuair a chuirtear an méid sin leis an mbunchistiú ón gComhairle Oidhreachta agus le cistiú ón earnáil phríobháideach, táthar ag dréim go nginfear infheistíocht iomlán de suas le €1 mhilliún.

"Bíonn tionchar thar a bheith dearfach ag tacaíocht to thionscadail oidhreachta ar phobail áitiúla, ina gcaitear cuid mhór ama agus fuinnimh ar thionscadail oidhreachta a chaomhnú go deonach. Chomh maith le buntáistí caomhantais a sholáthar don oidhreacht go fadtéarmach, tacóidh an scéim seo freisin le poist foirgníochta agus caomhantais ag leibhéal áitiúil.

"Tuigim go maith an luach a bhaineann lenár n-oidhreacht a chosaint agus a chur chun cinn. Táthar ag dréim leis go maoineofar suas le 100 tionscadal ar fud na tíre leis an scéim seo, agus níl aon amhras orm ná go ndéanfaidh sé difir mór do na tionscadail oidhreachta aonair a bhainfidh tairbhe as.

"Ba mhaith liom freisin an deis seo a thapú chun comhghairdeas a dhéanamh leis an gComhairle Oidhreachta ar a comóradh 20 bliain i mbliana. Táim ag súil ach go háirithe le bheith ag obair leis an gComhairle sa bhliain amach romhainn ar Éire 2016, ina n-áireofar tionscnaimh oidhreachta áitiúla chun cuimhneachán 100 bliain Éirí Amach 1916 a chomóradh."

Dúirt Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, Michael Starrett, an méid seo:

"I mbliain ina bhfuil an Chomhairle Oidhreachta ag ceiliúradh 20 bliain ar an bhfód, cuideoidh an €250,000 breise de chistiú ón Aire Mhic Unfraidh linn tacú le raon pobal ar fud na tíre. Aithníonn sé an luach agus an tábhacht atá lena gcuid oibre agus cruthaíonn sé bunús a mbeidh muid in ann tógáil air. Déanfar sonraí uile na scéime a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Comhairle Oidhreachta (www.heritagecouncil.ie) i lár mhí Feabhra 2015."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service