02/06/16

Níos mó ná €900,000 de chistiú á fhógairt ag an Aire Humphreys le haghaidh 57 tionscadal oidhreachta

Tá cistiú de €904,530 fógartha inniu (Dé Máirt) ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD le haghaidh 57 tionscadal oidhreachta faoin gCiste um Struchtúir i mBaol (SRF) do 2016. Faoin scéim cuirtear cistiú ar fáil do thionscadail faoi chosaint atá faoi úinéireacht phríobháideach agus phoiblí. Cuirtear cistiú ar fáil de shuimeanna idir €4,000 in aghaidh an tionscadail agus níos mó ná €26,000 in aghaidh an tionscadail.

Ag labhairt di inniu dúirt an tAire Humphreys:
“Tugadh an scéim seo isteach den chéad uair in 2011, agus ó shin i leith tá cuid mhór á chur aige le caomhnú agus cosaint ár n-oidhreacht thógtha. I mbliana, gheobhaidh 57 tionscadal i 27 gceantar údaráis áitiúil cistiú díreach ó mo Roinn. Bainfidh tionscadail oidhreachta i ngach réigiún den tír tairbhe as an scéim seo.

“Tá tacaíocht dár n-oidhreacht thógtha ríthábhachtach, ní amháin ar mhaithe le hoidhreacht ailtireachta na hÉireann a chosaint, ach freisin chun tacú le fostaíocht sna tionscail caomhantais agus tógála. Beidh ról an-tábhachtach freisin ag infheistíocht inár n-oidhreacht ó thaobh athnuachan na tuaithe de, agus ar ndóigh beidh sé ina thosaíocht i mo chúram leathnaithe nua.

“I mbliana bhíothas in ann iarratas ar chistiú a dhéanamh do thithe stairiúla. Sheol mé Plean Gníomhaíochta do Thodhchaí Inbhuanaithe Thithe Stairiúla na hÉireann ag deireadh na bliana seo caite, inar leagadh amach treochlár gníomhaíochtaí, lena n-áirítear foinsí maoiniúcháin a leathnú, don réimse áirithe seo d’oidhreacht ailtireachta na hÉireann.

“Trí cháilíocht agus aeistéitic struchtúir stairiúla a fheabhsú, is féidir bród phobail a mhéadú agus cuirtear go mór le hathbheochan bailte agus sráidbhailte tuaithe. Is cuid an-tábhachtach iad foirgnimh oidhreachta dár dtimpeallacht chultúrtha, agus de réir mar a thagann biseach ar an ngeilleagar, tá súil agam bheith in ann tacú leis an earnáil oidhreachta ar mhaithe le pobail ar fud na tíre.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service