24/05/17

Pleananna á bhfógairt ag an Aire Humphreys chun athbhreithniú a dhéanamh ar Chaidhp Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon

D’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé Máirt) go bhfuil sé i gceist aici athbhreithniú a dhéanamh ar chaidhp Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon.

“Tá aithne mhaith ag daoine ar Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon agus tá sé daingnithe sna hoibreacha infreastruchtúir phoiblí go léir. Tá eolas againn uilig ar éagsúlacht na saothar ealaíne agus na ndealbh poiblí uathúla ar ár mbóithre, a maoiníodh tríd an scéim. Ina theannta sin, is iomaí saothar ealaíne inár scoileanna, ospidéil agus foirgnimh phoiblí eile a maoiníodh tríd an scéim.

“Faoi láthair is féidir buiséad de 1% suas go huasmhéid €64,000 le haghaidh tionscadal ealaíne bheith san áireamh le tionscadail tógála caipitil.

“Leag an Rialtas an chaidhp reatha síos sa bhliain 1997 agus luadh tréimhse fiche bliain leis, tréimhse atá caite anois. Creidim go bhfuil sé tráthúil anois athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaidhp.

“Chuige sin, tá iarrtha agam ar mo Roinn an cheist a bhreithniú agus tuairisc a thabhairt dom maidir le roghanna féideartha leis an gcaidhp a leasú.”

Críoch

 

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service