13/02/17

Fógraíonn an tAire Humphreys go bhfuil a Roinn ag tabhairt faoi athbhreithniú ar Alt 482 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Tá fógartha inniu (Dé Luain) ag Heather Humphreys T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha Tuaithe agus Gaeltachta, go bhfuil a Roinn ag tabhairt faoi athbhreithniú ar Alt 482 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.  Bhí an t-athbhreithniú ar cheann de na gníomhaíochtaí a moladh sa  ‘Phlean Gníomhaíochta do Thodhchaí Inbhuanaithe Thithe Stairiúla na hÉireann faoi Úinéireacht Phríobháideach,’, a sheol an tAire in 2015.

Tá sé mar aidhm le hAlt 482 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 cuidiú le caomhnú ár n-oidhreacht thógtha trí fhaoiseamh cánach a thabhairt d’úinéirí agus d’áititheoirí foirgnimh nó gairdíní suntasacha chun iad a dheisiú, a chothabháil nó a athchóiriú. Coinníoll atá leis an scéim ná go gcaithfidh an mhaoin a bheith oscailte don phobal ar feadh íoslíon laethanta gach bliain, nó in úsáid mar theach lóistín cláraithe.

 

Tá an t-athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus an Roinn Airgeadais, le tacaíocht ó na Coimisinéirí Ioncaim. Iarrtar ar pháirtithe leasmhara aighneachtaí a chur isteach; is é an 24 Márta an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí.

 

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Humphreys: 

“Cuireann an scéim seo faoiseamh tábhachtach cánach ar fáil d’úinéirí foirgnimh stairiúla, agus cuidíonn sé chun ár stoc de mhaoin oidhreachta a choinneáil. Mar a leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta do Thithe Stairiúla, táimid anois ag tabhairt faoi athbhreithniú ar an scéim seo chun breathnú ar a éifeachtacht agus áitím ar dhuine ar bith a bhfuil leas acu sa réimse seo aighneacht a chur isteach chuig mo Roinn.”

 

CRÍOCH

Is féidir cóipeanna de pháipéar an athbhreithnithe “Athbhreithniú ar Fhaoiseamh Alt 482 - An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus an Roinn Airgeadais, Páipéar Comhairliúcháin” a íoslódáil anseo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service