17/06/16

Ceapann an tAire Humphreys bord nua ar Ard-Mhúsaem na hÉireann

Tá sé fógartha inniu (Dé hAoine) ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, go bhfuil bord nua ceaptha aici ar Ard-Mhúsaem na hÉireann (AMÉ). Tá na ceapaithe seiceáilte ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus fuarthas amach go bhfuil an taithí acu atá ag teastáil chun freastal ar an mBord.

Tá Catherine Heaney ainmnithe ag an Aire mar Chathaoirleach ainmnithe. Ceapfar go foirmiúil í tar éis di dul i láthair an Choiste ábhartha Oireachtais .

Is iad comhaltaí an bhoird:

 • John Bowen
 • Mary Crotty
 • Catherine Heaney (Cathaoirleacht ainmnithe)
 • Ambrose Loughlin
 • Judith McCarthy
 • Denise Moroney
 • Declan Nelson
 • Gearóid Ó Tuathaigh
 • Andrew Power
 • Lynn Scarff
 • Virginia Teehan
 • Aidan Walsh

Is ainmnithe Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (CRBÁC), Acadamh Ríoga na hÉireann (ARÉ) agus ionadaí foirne ón AMÉ na comhaltaí seo a leanas:

 • Ingrid Hook (CRBÁC)
 • Kathleen James-Chakraborty (ARÉ)
 • Mary O’Dowd (ARÉ)
 • Karen Wilson (AMÉ)

CRÍOCH

Sonraí maidir le comhaltaí an bhoird:

John Bowen: Iar-Chathaoirleach Áiléar Crawford
Cathaoirleach agus Príomhfheidhmeannach an Bowen Group (1998-2011)

Mary Crotty: Stiúrthóir Bainistíochta Mary Crotty PR (1983-dáta)
Comhalta Boird AMÉ 2011-2016

Catherine Heaney: Bunaitheoir agus Stiúrthóir Bainistíochta DHR Communications
Iar-bhall de bhord na Comhairle Oidhreachta agus Cathaoirleach ar a Coiste Iniúchóireachta

Ambrose Loughlin: Cathaoirleach Choiste Iniúchóireachta na Roinne Airgeadais
Comhpháirtí le Dlíodóirí Mc Cann Fitzgerald (1989-dáta)

Judith McCarthy: Coimeádaí Músaeim, Músaem Chontae Dhún na nGall
Comhalta d’Fhóram Rannach Thurasóireacht Dhún na nGall

Denise Moroney: Stiúrthóir Bainistíochta Brand Dynamics (1994-dáta)
Ceannasaí Margaíochta an Irish Times (2015)

Declan Nelson: Comhalta boird, Pobal
Iar-Bhainisteoir Contae, Muineachán agus Iar-Leas-Bhainisteoir Contae, Gaillimh

Gearóid Ó Tuathaigh: Comhollamh le Stair, OÉG (1989-2010)
Comhalta boird, Ard-Mhúsaem na hÉireann (2011 – 2016)

Andrew Power: Ceannasaí Clárlainne, IEDT (2015-dáta)
Comhalta Boird, An Bord Achomhairc d’Aicmniú Scannán

Lynn Scarff: Stiúrthóir, Gailearaí Eolaíochta Choláiste na Tríonóide
Léachtóir, Dámh na hInnealtóireachta, na Mata agus na hEolaíochta

Virginia Teehan: Iar-Stiúrthóir Mhúsaem Hunt i Luimneach (2003-2009)
Stiúrthóir na hOidhreachta agus na bhFísealaíon, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Aidan Walsh: Iar-Stiúrthóir Chomhairle Mhúsaem Thuaisceart Éireann (1993-2001)
Iar-chomhalta boird ar an gCoiste Idirnáisiúnta do Bhainistiú Músaem

Ingrid Hook (CRBÁC): Ceann Scoil na Cógaisíochta, Coláiste na Tríonóide

Kathleen James-Chakraborty (ARÉ): Ollamh le Stair na hEalaíne, Scoil Stair na hEalaíne agus an Pholasaí Chultúir, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Mary O’Dowd (ARÉ): Ollamh le Stair Inscne agus comhalta de Choimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann

Karen Wilson (AMÉ): ionadaí foirne, Ard-Mhúsaem na hÉireann

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service