24/01/17

Fáilte á cur ag an Aire Humphreys roimh rath na hÉireann agus ainmnithe Ghradaim an Acadaimh á bhfógairt

Tá fáilte curtha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu roimh an rath is déanaí ar thionscal scannán na hÉireann, tar éis ainmniúcháin ghradaim Oscar na bliana seo a bheith fógartha.  Tá Ruth Negga ainmithe sa chatagóir don Aisteoir Mná is Fearr i bPríomhpháirt le haghaidh Loving, ainmníodh Consolata Boyle sa chatagóir don Dearadh Feistis is Fearr mar gheall ar Florence Foster Jenkins agus tá ainmniúchán faighte ag an scannán The Lobster, a fuair tacaíocht ó Bhord Scannán na hÉireann, don Script Scannáin Úrnua is Fearr.

Ag labhairt di inniu dúirt an tAire Humphreys:

“Tá lúcháir orm go bhfuil aitheantas á thabhairt arís d’Éireannaigh chumasacha le Gradaim an Acadaimh i mbliana. Is ionann ainmniúchán le haghaidh Oscar agus aitheantas ó do phiaraí sa tionscal siamsaíochta agus scannán ar thalann agus cumas den scoth. Is féidir leis freisin bheith ina chor cinniúnach i ngairm aisteora nó scannánóra.

“Bhí bliain den scoth ag tionscal scannánaíochta na hÉireann anuraidh; baineadh amach go leor gradam agus aitheantais idirnáisiúnta. Cuireann na hainmniúcháin seo do na gradaim le cáil na hÉireann sa tionscal scannán idirnáisiúnta. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh go pearsanta le Ruth, Consolata agus le foireann The Lobster as an éacht iontach atá bainte amach acu.

“Le clár Éire Ildánach an Rialtais, clár uaillmhianach cúig bliana d’earnálacha na n-ealaíon agus na cruthaitheachta, dírítear d’aon ghnó ar ár dtionscal scannán a fhás. I mbliana beidh plean fadtéarmach á fhorbairt againn ar fud an tionscail chun Éire a fhorbairt mar lárionad domhanda don scannánaíocht, do dhrámaíocht teilifíse agus don bheochan. Tá an cumas cruthaitheach, an meas idirnáisiúnta agus na struchtúir dreasachta in Éirinn le bheith san iomaíocht ar leibhéal domhanda, le scéalta na hÉireann a chur in iúl agus le hearnáil bheoga chruthaitheach amharc-ealaíona a chothabháil.”

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service