23/01/15

Aibhsíonn an tAire Mhic Unfraidh acmhainneacht fáil na hearnála beochana le linn cuairte ar ainmnithigh do dhuais an Acadaimh, Cartoon Saloon

Dé hAoine, 23 Eanáir 2015—Dúirt an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, inniu go bhfuil acmhainneacht shuntasach fáis san earnáil bheochana sa bhliain 2015 mar gheall ar feabhsúcháin a rinneadh le gairid ar Alt 481 - Faoiseamh Cánach ar Scannáin. Bhí an tAire Mhic Unfraidh ag labhairt agus í ag tabhairt cuairte ar an stiúideo beochana, Cartoon Saloon, i gCill Chainnigh a ainmníodh do ghradam Oscar.

An tseachtain seo caite fuair Cartoon Saloon ainmniúchán do dhuais an Acadaimh dá scannán ‘Song of the Sea’ sa chatagóir ‘An Príomhscannán Beochana is Fearr’. Is é seo an dara ainmniúchán Oscar atá faighte ag an gcomhlacht seo atá lonnaithe i gCill Chainnigh; ainmníodh roimhe seo é don scannán 'The Secret of Kells'.

Dúirt an tAire Mhic Unfraidh an méid seo inniu:

"Is earnáil fíor-fhuinniúil í earnáil bheochana na hÉireann agus tá acmhainneacht fáis nach beag ann do na blianta amach romhainn. Soláthraíonn sí tuairim is aon trian de na poist uile san earnáil chlosamhairc anseo agus bíonn an ghníomhaíocht léiriúcháin ag méadú bliain i ndiaidh bliana.

"Is sampla den scoth é Cartoon Saloon den chumas atá i dtionscal beochana na hÉireann. Is iomaí gradam atá buaite ag Cartoon Saloon ó bunaíodh é sa bhliain 1999, agus oibríonn sé le cuid de na heagraíochtaí is cáiliúla san earnáil idirnáisiúnta, Disney, an BBC agus Cartoon Network ina measc. Tá Cartoon Saloon ag súil le líon a lucht oibre a dhúblú sa bhliain atá romhainn, nuair a thosaínn sé ag obair ar a phríomhscannán nua, The Breadwinner.

"Trí Bhord Scannán na hÉireann, a fhaigheann cistiú ó mo Roinnse, soláthraíonn an Rialtas tacaíocht dhíreach airgeadais d'earnáil na beochana. Ó bhí 2006 ann, tá beagnach €11 mhilliún de chistiú soláthraithe ag an IFB don earnáil; áirítear air sin €4 mhilliún ar phríomhscannáin agus €7 milliún ar ábhar beochana teilifíse.

"Rinneadh feabhsúcháin ar an Scéim um Fhaoiseamh do Cháin Scannán - Alt 481 - i mBuiséad na bliana seo, rud a imreoidh tionchar dearfach ar earnáil na beochana. Ceadaíodh cistiú anuraidh do 15 thionscadal beochana faoi Alt 481, agus caitheadh €39 milliún san iomlán in Éirinn. Tá mé dóchasach go bhféadfar na figiúir sin a shárú in 2015.

"Tacaíonn an Rialtas freisin le hoiliúint san earnáil bheochana, ina bhfuil ardscileanna speisialaithe riachtanach. Chuir Screen Training Ireland, an chuid oiliúna den IFB, oiliúint ar bheagnach 1,500 duine gairmiúil san earnáil bheochana le blianta beaga anuas.

"Tá tionchar mór ag cuideachtaí beochana na hÉireann, ar nós Cartoon Saloon, ar réimse na beochana ar fud an domhain. Tá an Rialtas tiomanta do thacaíocht a thabhairt don earnáil trí chistiú díreach agus dreasachtaí cánach. Guím gach rath ar Cartoon Saloon i ndáil lena ainmniúchán don ghradam Oscar i gceann míosa, agus níl aon amhras orm ná go mbeidh gach duine sa tír ag tacú leis an gcuideachta seo as Cill Chainnigh."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service